Μαζικές καθαιρέσεις εργαζομένων

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιφέρειες ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μαζικές «καθαιρέσεις, μετακινήσεις και τοποθετήσεις νέων προϊσταμένων στις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας», καταγγέλλει το Διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ).
Η ΠΟΓΕΔΥ υποστηρίζει ότι «επιλέχτηκε πολιτικά η μαζική καρατόμηση συναδέλφων Γεωτεχνικών – Δασολόγων που είχαν τοποθετηθεί και υπηρετούσαν για αρκετά χρόνια σε θέσεις ευθύνης στις Δασικές και λοιπές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και έγιναν μετακινήσεις και νέες τοποθετήσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, παρά τη ρητά αντίθετη πρόβλεψη του νόμου 4369/2016».
Συγκριμένα τονίζεται:
«Με αφορμή τις μαζικές καθαιρέσεις, μετακινήσεις και τοποθετήσεις νέων προϊσταμένων στις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, το Διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) ανακοινώνει τα εξής:
Είχαν γίνει και κατά το παρελθόν παράνομες και  καταχρηστικές, μετακινήσεις υπαλλήλων ή τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης, που προκάλεσαν εντάσεις και προβλήματα. Όμως αυτή τη φορά η κατάσταση που δημιουργήθηκε υπαιτιότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου  Εσωτερικών και του νεόκοπου Συντονιστή Διοίκησης στην εν λόγω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, «ξεπέρασε κάθε προηγούμενο».
Αυτά που έχουν γίνει σε βάρος όσων συναδέλφων ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένων (και αυτά που φοβόμαστε ότι θα ακολουθήσουν) στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, από το Συντονιστή Διοίκησης με τη στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών (μιας και τόσο μαζικές αλλαγές είναι βέβαιο ότι είχαν την έγκριση της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Εσ.) και η αναστάτωση που έχει προκληθεί στους εργαζόμενους, έχουν οδηγήσει στο να «κατεβάσουν ρολά» οι πιο νευραλγικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης και έχουν γεμίσει ανασφάλεια όλοι οι συνάδελφοί μας Γεωτεχνικοί – Δασολόγοι.
Η Ομοσπονδία μας καλεί τον Υπουργό Εσωτερικών να αναλάβει τις ευθύνες του, ακυρώνοντας όλες τις παράνομες πράξεις που εκδόθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σε βάρος συναδέλφων.
Οι γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ που εκδόθηκαν μετά από ερωτήματα του Υπ. Εσωτερικών και αφορούν τις τοποθετήσεις προϊσταμένων από την Προηγούμενη Γενική Γραμματέα, παρέχουν τη δυνατότητα διαφορετικού χειρισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση του προβλήματος, χωρίς την πρόκληση αναστάτωσης και επ΄ ωφελεία της διοίκησης αλλά και της λειτουργικότητας των Δασικών Υπηρεσιών.
Δυστυχώς αυτή η πλευρά των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ αγνοήθηκε και προτιμήθηκε η «αποκατάσταση της νομιμότητας», με την επίκληση ορισμένων σημείων της  αριθμ. 56/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ.
Δηλαδή επιλέχτηκε πολιτικά η μαζική καρατόμηση συναδέλφων Γεωτεχνικών – Δασολόγων που είχαν τοποθετηθεί και υπηρετούσαν για αρκετά χρόνια σε θέσεις ευθύνης στις Δασικές και λοιπές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και έγιναν  μετακινήσεις και νέες τοποθετήσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, παρά τη ρητά αντίθετη πρόβλεψη του νόμου 4369/2016.
Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, υλοποιούν την πολιτική του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και οι αρμοδιότητές τους  αφορούν στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, στην προστασία των δασών και της Δημόσιας Περιουσίας, στη διαχείριση των δασών, στους δασικούς χάρτες και στο δασολόγιο. Αυτές οι αρμοδιότητες με διαλυμένη τη Διοίκηση, με καρατομημένους έμπειρους και ικανούς υπαλλήλους που ασκούσαν χρέη προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δεν μπορεί να προχωρήσουν και αυτό δεν αφορά μόνο το Υπ. Εσωτερικών αλλά όλη την Κυβέρνηση και προφανώς και την Ελληνική Κοινωνία.
Ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, που έχουν την πολιτική ευθύνη για τις ενέργειες του Συντονιστή Διοίκησης, θα έπρεπε να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του  έργου των δασικών Υπηρεσιών (οι ίδιοι εξάλλου έκαναν συσκέψεις και δηλώσεις πάνω στις καμένες εκτάσεις των πρόσφατων πυρκαγιών), καθώς και ότι το έργο αυτό  είναι εύκολο να ανακοπεί λόγω των πολλών λειτουργικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες Υπηρεσίες εξαιτίας της υποστελέχωσης τους, ιδίως με επιστημονικό προσωπικό, εξαιτίας της  ελλιπούς χρηματοδότησης τους και της εσωτερικής γραφειοκρατίας που επίσης δημιουργεί προβλήματα αποτελεσματικότητας, για τα οποία και οι ίδιοι θα έπρεπε να είχαν κάνει ενέργειες για τη λύση τους.
Αν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ενδιαφέρεται για την αποτελεσματικότητα της διοίκησης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, ΟΦΕΙΛΕΙ να προβεί σε άμεσο –κατασταλτικό- έλεγχο και ακύρωση των πράξεων του εν λόγω Συντονιστή Διοίκησης στα πλαίσια του άρθρου 8 του ν.3200/1955 είτε αυτεπάγγελτα, μιας και το θέμα είναι γνωστό στο Υπουργείο Εσωτερικών, είτε μετά από την κατάθεση Διοικητικών Προσφυγών των θιγομένων συναδέλφων που θα ακολουθήσουν.
Για την ΠΟΓΕΔΥ οι καθαιρέσεις – καρατομήσεις, μετακινήσεις συναδέλφων και νέες τοποθετήσεις προϊσταμένων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, είναι παράνομες και καταχρηστικές και αυτό στηρίζεται στις ισχύουσες διατάξεις: του α.ν. 261/69 (περί ανακλήσεων πράξεων της διοίκησης), το άρθρο 66 παρ.3 του ν. 3528/2007 (προκειμένου για μετακινήσεις των συναδέλφων) αλλά και τις ειδικές διατάξεις των διαδοχικά ισχυουσών νόμων 3905/2010 (άρθρο 51), 4071/2012 (άρθρο 18 παρ. 8), 4275/2014 (άρθρο 5  παρ. 2) και 4369/2016 (άρθρο 30 παρ. 1).
Ενόψει των ανωτέρω η ΠΟΓΕΔΥ εκπροσωπώντας τους Γεωτεχνικούς – Δασολόγους Δημοσίους Υπαλλήλους, καλεί την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας, της κανονικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ τις παράνομες και καταχρηστικές σε βάρος συναδέλφων μας, αποφάσεις του Συντονιστή Διοίκησης.»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail