Μίσθωση βοσκήσιμων γαιών Δήμου Βέροιας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Περιφέρειες

Παρελήφθησαν οι κυρωμένες ονομαστικές καταστάσεις κτηνοτρόφων στους οποίους κατανεμήθηκαν επιλέξιμοι βοσκότοποι για το έτος 2017, ανακοίνωσε ο Δήμος Βέροιας.
Σε ανακοίνωση υπογραμμίζεται «Καλούνται οι Κτηνοτρόφοι να προσέλθουν άμεσα στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας, που βρίσκεται στο Γραφείο 10 στο κτίριο του Δημαρχείου επί της Μητροπόλεως 46, να ενημερωθούνε για τον τρόπο κατανομής των βοσκήσιμων γαιών εντός της Κτηματικής Περιφέρειας του Δήμου Βέροιας και ακολούθως να λάβουν ενυπόγραφα γνώση και να προσυπογράψουν τα έντυπα κατανομής που επέχουν θέση σύμβασης μίσθωσης.
Οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του έτους 2017 καταβάλλονται μέχρι την 15/2/2018.
Το μίσθωμα που αναγράφεται στα έντυπα κατανομής που επέχουν θέση σύμβασης μίσθωσης, κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό υπέρ της ΠΕ Ημαθίας και στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων 3418 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – ΠΕ Ημαθίας.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Βέροιας στα τηλέφωνα 2331350563, 2331350528 και στο 2331350615.
Καταληκτική ημερομηνία για την υπογραφή της σύμβασης και καταβολής του μισθώματος είναι η ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018».