Μέτρα έκτακτης ανάγκης ΕΕ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Μέτρα έκτακτης ανάγκης σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Στόχος των μέτρων είναι να μετριαστεί ο αντίκτυπος ενός σεναρίου χωρίς συμφωνία για τη χρηματοδότηση ενός ευρέος φάσματος τομέων, όπως η έρευνα και η γεωργία.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του για το εν λόγω πλαίσιο έκτακτης ανάγκης στις 17 Απριλίου 2019.
Ένα σενάριο χωρίς συμφωνία δεν επηρεάζει τη βασική αρχή ότι η ΕΕ των 27 και το ΗΒ θα πρέπει να τηρήσουν τις οικονομικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει από κοινού. Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν θα συμβάλουν στη διασφάλιση αυτού του στόχου. Θα ωφελήσουν τα άτομα και τις οντότητες του ΗΒ και θα αποφύγουν πιθανές διαταραχές σε άλλους δικαιούχους της ενωσιακής χρηματοδότησης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail