Λογισμικό κατασχέσεων αγροτών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

Το νέο λογισμικό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών) με βάση το καθαρό εισόδημα που δηλώνουν για το 2016, όπως προβλέπεται σε λίστα κριτηρίων αξιολόγησης των οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων και της Εφορίας που συμφώνησε η κυβέρνηση με τους «θεσμούς», θα είναι λειτουργικό στις αρχές Οκτωβρίου 2017.
Η αξιολόγηση των οφειλετών από τα Ταμεία και την Εφορία θα είναι σε δύο πεδία.
Το πρώτο πεδίο θα είναι «οικονομικές δυνατότητες» των οφειλετών. Σε αυτό το πεδίο εντάσσονται τα τέσσερα πρώτα κριτήρια (μέγεθος της εταιρείας, κερδοφορία, ρευστότητα, μόχλευση).
Το δεύτερο πεδίο της αξιολόγησης θα αφορά την «επιθυμία» τους να πληρώσουν τα χρέη τους. Στο πεδίο αυτό εντάσσονται τα τρία τελευταία κριτήρια (ρυθμός μεταβολής χρεών, ανταπόκριση στις ειδοποιητήρια, ένταξη σε ρύθμιση).
Η διαδικασία αυτή θα αφορά καταρχάς τους μεγαλοοφειλέτες, αλλά θα επεκταθεί αργότερα γενικότερα σε όλους τους οφειλέτες.