Λειτουργία Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

Τις ώρες και τις ημέρες του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας. Με τον Κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του, η δημιουργία άμισθων συμβουλευτικών θρησκευτικών επιτροπών και λοιπών γνωμοδοτικών οργάνων, ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων, οι ώρες και ημέρες λειτουργίας του Τεμένους και, κυρίως, ο τρόπος και ο χρόνος παραχώρησης του Τεμένους σε μουσουλμανικές κοινότητες που διαβιούν στην Αττική.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail