Λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη κυρώθηκε η Σύμβαση για την λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ).
Στη Σύμβαση που υπέγραψε το Ελληνικό δημόσιο με το διεθνές Ινστιτούτο Παστέρ στις 31 Ιουλίου 2017, αποτυπώνεται η πολιτική της Κυβέρνησης για τον ενιαίο χώρο εκπαίδευσης, έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας σε ό,τι αφορά τα ερευνητικά κέντρα. Η σύμβαση είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Υγείας και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ καθώς και του διεθνούς Ινστιτούτου Παστέρ. Εντάσσεται στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια για τη διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας με την κοινωνία, με στόχο, μεταξύ άλλων, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Η κύρωση της Σύμβασης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εκπαίδευση νέων επιστημόνων και ερευνητών. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ πλέον ορίζονται με ΚΥΑ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας, υπουργεία από τα οποία, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός ΝΠΙΔ, εποπτεύεται. Με τον τρόπο αυτό, το Ελληνικό Ινστιτούτο κατοχυρώνεται θεσμικά ως ερευνητικό κέντρο εναρμονιζόμενο με την πρόσφατη νομοθεσία για την έρευνα και το ν. 4386/2016. Παράλληλα, με τη νέα αυτή Σύμβαση εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του Ινστιτούτου σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές και ιατρικές εξελίξεις για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.
Βασική αποστολή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ είναι η πρόληψη των μολυσματικών νοσημάτων μέσω της έρευνας, της εκπαίδευσης και της προσφοράς υπηρεσιών στη δημόσια υγεία. Στους στόχους του, επίσης, περιλαμβάνεται η καταπολέμηση και άλλων σοβαρών νοσημάτων, όπως είναι τα αυτοάνοσα, τα νευροεκφυλιστικά, τα νευρομυικά και διάφορες μορφές καρκίνου. Η συνεισφορά του Ινστιτούτου Παστέρ επεκτείνεται και στην παραγωγή εμβολίων για σπάνιες ασθένειες, ενώ είναι ο άμεσος αποδέκτης των οδηγιών για την κάλυψη των κρατικών αναγκών στην προμήθεια, παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση εμβολίων.
Απευθυνόμενος στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την συζήτηση για την κύρωση της Σύμβασης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης, μεταξύ άλλων, τόνισε:
«Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τα τρία τελευταία χρόνια η δημόσια επιχορήγηση στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ έχει αυξηθεί σημαντικά. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι  ο Τακτικός Προϋπολογισμός του ΕΙΠ από 1.34 εκ. € το 2014, έφτασε τα 2.12 εκ. € το 2016, 2.3 εκ. € το 2017 και υπάρχει πρόβλεψη για 2.5 εκ. € για το 2018. Επίσης, μετά από μια δεκαετία ξηρασίας έχουν εγκριθεί 8 νέες θέσεις για ερευνητές και ΕΛΕ.
Η κατάρτιση και υπογραφή νέας Σύμβασης κρίθηκε απαραίτητη από τα συμβαλλόμενα μέρη, προκειμένου να εκσυγχρονισθεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ενός από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα της χώρας ώστε να συνάδει με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα στους τομείς της ιατρικής επιστήμης και της δημόσιας υγείας.
Έτσι, με τη νέα Σύμβαση επιδιώκεται η κατά το δυνατόν ακριβέστερη και επικαιροποιημένη αποτύπωση των δραστηριοτήτων του ΠΑΣΤΕΡ με σκοπό να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες που προσφέρει στον κομβικής σημασίας τομέα της δημόσιας Υγείας. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού του ΠΑΣΤΕΡ, μέσω προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και ανταλλαγής ερευνητών. Εξασφαλίζεται η ενίσχυση του Ινστιτούτου ΠΑΣΤΕΡ για την αξιοποίηση της πλούσιας τεχνογνωσίας του, σε περίπτωση επιδημίας. Τέλος διευκολύνεται η δυνατότητα υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα σύγχρονης Βιοϊατρικής  και Δημόσιας Υγείας.
Έχουμε τη βεβαιότητα, κατέληξε στην ομιλία του, ο κ. Φωτάκης, ότι η κύρωση της νέας Συμφωνίας θα δημιουργήσει ευκαιρίες και θα αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάδειξη των δυνατοτήτων και του εξαιρετικού δυναμικού που διαθέτει το ΕΙΠ».