Λάθος επιστροφή παρακρατηθένων ποσών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

«Λάθος ο υπολογισμός του Δημοσίου για την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ.
Ακόμη υπογραμμίζεται «Ξέχασαν να υπολογίσουν δύο μνημονιακούς νόμους, τον 4024/11 και τον 4051/12 με αποτέλεσμα  οι συνταξιούχοι του Δημοσίου να δουν στους λογαριασμούς τους μειωμένα τα ποσά επιστροφής. Την στιγμή που ο 4501/17 αρ. 2 αναφέρει ότι «οι περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/11, 4051/12 και 4093/12 επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους.».
Ακολουθεί παράδειγμα συνταξιούχου του Δημοσίου που αποδεικνύει τον λάθος υπολογισμό (με παράλειψη του Δημοσίου).
Ποσό που υπολόγισε το ΕΝΔΙΣΥ ως παράνομη παρακράτηση: 303,77€ (δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος)
Ποσό που κατατέθηκε βάσει του υπολογισμού του Δημοσίου: 154,97€
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (αίτηση που κατατέθηκε στον ΕΦΚΑ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 1/1/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ        …………/2015
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  1.496,83 €
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 4%
ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ  0,00 € 1/1/2014       30/6/2015      18      4%     0,00 €
ΠΕΡΙΚΟΠΗ4024/11     57,56 €         1/1/2014       30/6/2015      18      4%     41,44 €
Ν.4051 / 2012          15,63 €         1/1/2014       30/6/2015      18      4%     11,25 €
Ν.4093 / 2012          137,76 €        1/1/2014       30/6/2015      18      4%     99,19 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του       185,01 €

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 6%
ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ  0,00 € 1/7/2015       30/6/2016      12      6%     0,00 €
Ν.4024 /2011 57,56 €         1/7/2015       30/6/2016      12      6%     41,44 €
Ν.4051 / 2012          15,63 €         1/7/2015       30/6/2016      12      6%     11,25 €
Ν.4093 / 2012          137,76 €        1/7/2015       30/6/2016      12      6%     99,19 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του       185,01 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 303,77 €

Επομένως για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα μου παρακρατήθηκε παράνομα το συνολικό ποσό των 303,77 € το οποίο και πρέπει να μου αποδοθεί.
Ακολουθεί υπολογισμός που δεν συμπεριλαμβάνει τον 4024/11 και 4051/2012, που αποδεικνύει πως προέκυψε το ποσό που εν τέλει επεστράφη στον δικαιούχο του Δημοσίου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 1/1/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ        ………/2015
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  1.496,83 €
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 4%
ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ  0,00 € 1/1/2014       30/6/2015      18      4%     0,00 €
ΠΕΡΙΚΟΠΗ4024/11     0,00 € 1/1/2014       30/6/2015      18      4%     0,00 €
Ν.4051 / 2012          0,00 € 1/1/2014       30/6/2015      18      4%     0,00 €
Ν.4093 / 2012          137,76 €        1/1/2014       30/6/2015      18      4%     99,19 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του       99,19 €
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 6%
ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ  0,00 € 1/7/2015       30/6/2016      12      6%     0,00 €
Ν.4024 /2011 0,00 € 1/7/2015       30/6/2016      12      6%     0,00 €
Ν.4051 / 2012          0,00 € 1/7/2015       30/6/2016      12      6%     0,00 €
Ν.4093 / 2012          137,76 €        1/7/2015       30/6/2016      12      6%     99,19 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του       99,19 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 198,37 €

Επομένως για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα μου παρακρατήθηκε παράνομα το συνολικό ποσό των  198,37 € το οποίο και πρέπει να μου αποδοθεί.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail