Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης-Εμπορίας Προϊόντων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τέθηκε την Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 και ώρα 11:40 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο υπουργικής απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», το οποίο αποτελεί τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014).
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 24/04/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Σχέδιο υπουργικής απόφασης