Κυρώσεις ΕΕ κατά Νότιο Σουδάν

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει μεταφέρει το ψήφισμα 2428 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο επιβάλλει συγκεκριμένα εμπάργκο όπλων και προσθέτει δύο άτομα στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.
Η ΕΕ είχε ήδη εφαρμόσει εμπάργκο όπλων στο Νότιο Σουδάν από το 2011. Τα δύο άτομα που προστέθηκαν είχαν ήδη κυρωθεί από την ΕΕ αυτόνομα από τις 2 Φεβρουαρίου 2018 για να εμπλακούν σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο ενέκρινε αυτές τις πρόσθετες κυρώσεις ενόψει της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης ανθρωπιστικής και ασφάλειας στο Νότιο Σουδάν και λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη δέσμευσης ορισμένων παραγόντων για τη συνεχιζόμενη ειρηνευτική διαδικασία .
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τελευταία συμπεράσματα για το Νότιο Σουδάν στις 16 Απριλίου 2018. Τα συμπεράσματα σημείωσαν ότι το 2018 είναι ένα κρίσιμο έτος για την εξασφάλιση της ειρήνης στο Νότιο Σουδάν, όπως συμβαίνει όταν ο όρος της μεταβατικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας, όπως ορίζεται στη συμφωνία για Η λύση της σύγκρουσης στο Νότιο Σουδάν (ARCSS) έρχεται στο τέλος της. Επαναβεβαίωσαν τη βαθιά ανησυχία της ΕΕ για τις συνεχιζόμενες μάχες και τις σοβαρές παραβιάσεις και καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκάλεσαν  τρομακτικά επίπεδα ανθρώπινου πόνου  και άφησαν τη χώρα σε ερείπια. Στα συμπεράσματα, η ΕΕ προτρέπει όλα τα μέρη της σύγκρουσης στο Νότιο Σουδάν να  παύσουν αμέσως τις μάχες  και να συμμετάσχουν  με καλή πίστη στην  ειρηνευτική διαδικασία.
Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν, είναι εννέα, εκ των οποίων τα οκτώ απαριθμούνται από τον ΟΗΕ.
Οι νομικές πράξεις εγκρίθηκαν με γραπτή διαδικασία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail