Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Λόγω εκτέλεσης εργασιών δοκιμών συστήματος αυτοματισμού των εγκαταστάσεων των σηράγγων, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα της μεταξύ των χ.θ. 38,500 και 55,500, περιοχής Δήμου Μεγάρων, ως εξής:
• Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων, στις 18-09-2018, κατά τις ώρες 22.00΄έως 06.00΄της επομένης, ή εναλλακτικά στις 25-09-2018, κατά τις ώρες 22.00΄έως 06.00΄της επομένης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται από τον Η/Κ Μεγάρων (σημείο εξόδου) της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, προς την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.
• Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων, στις 19-09-2018, κατά τις ώρες 22.00΄έως 06.00΄της επομένης, ή εναλλακτικά στις 26-09-2018, κατά τις ώρες 22.00΄έως 06.00΄της επομένης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται από τον Α/Κ Κινέττας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, προς την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.