Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δήμου Ωρωπού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Από 29 Ιανουαρίου έως 9 Μαρτίου 2018, καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής κυκλικού κόμβου στη θέση της υφιστάμενης ισόπεδης διασταύρωσης του Α/Κ Μαλακάσας (44,129χ/θ) του αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε τοπικής αρμοδιότητας Δήμου Ωρωπού. Συγκεκριμένα:
ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΦΑΣΗ:
• Περιορισμός του πλάτους κυκλοφορίας περιμετρικά της καταληφθείσας νησίδας.
ΚΥΡΙΑ ΦΑΣΗ:
• Στένωση και παραλλαγή των δυο ρευμάτων κυκλοφορίας της ανατολικής Π.Ε.Ο Αθηνών Θεσσαλονίκης. Το ελάχιστο πλάτος κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα δεν θα υπολείπεται τα 3,25μ.
• Ολικός αποκλεισμός του κλάδου που οδηγεί από την ανατολική Π.Ε.Ο προς τον υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο. Η κυκλοφορία από τη ανατολική Π.Ε.Ο. προς τον υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο και από τον υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο προς την ανατολική Π.Ε.Ο θα γίνεται μέσω του κλάδου που θα δημιουργηθεί μετά τη καθαίρεση της κεντρικής διαχωριστικής νησίδας (πρόδρομη φάση).
• Κατάληψη του ανατολικού τμήματος του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου και ολικός αποκλεισμός του κλάδου που οδηγεί προς Μαλακάσα μέσω της εσωτερικής οδού. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της διαδρομής που περιλαμβάνει την Λ. Αθηνών-Ωρωπού την οδό 28ης Οκτωβρίου και την Λ. Αθηνών.
• Στένωση της λωρίδας που οδηγεί από τον υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο προς την Λ. Αθηνών-Ωρωπού και αντίστροφα.
• Κατάληψη τμήματος και διακοπής της κυκλοφορίας της εσωτερικής οδού που καταλήγει στην ισόπεδη διασταύρωση της Λ. Αθηνών  με την 28ης Οκτωβρίου.
• Εκτροπή της κυκλοφορίας προς τον υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο από την Λ. Αθηνών  μέσω  της 28ης Οκτωβρίου και της Λ. Αθηνών –Ωρωπού.
• Η κυκλοφορία από και προς την εσωτερική οδό θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ισόπεδης διασταύρωσης με τη Λ. Αθηνών και την 28ης Οκτωβρίου.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.