Κυκλική οικονομία ΕΕ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το μερίδιο των αστικών αποβλήτων που ανακυκλώνεται θα αυξηθεί από 44% που είναι σήμερα σε 55% μέχρι το 2025, σύμφωνα με τις νομοθετικές προτάσεις για την κυκλική οικονομία, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018.