Κυβερνητικά προβλήματα διοργάνωσης «ΚΑΛΟ Athens Expo 2018»

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Προβλήματα έχει δημιουργήσει το υπουργείο Εργασίας στην διοργάνωση της εκδήλωσης «ΚΑΛΟ Athens Expo 2018» και η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ομοσπονδία Πολιτισμού (ΠΑ.ΣΥΝ.Ο.Π.) έστειλε επιστολή στην υπουργό Εργασίας κ. Ε. Αχτσιόγλου και στον Ειδικό Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλεγγύης Οικονομίας κ. Ευ. Νικολαϊδης.
Συγκεκριμένα επισημαίνεται:
Προς
Την Υπουργό Εργασίας κ. Ε.  Αχτσιόγλου
Την Αναπλ. Υπουργό Εργασίας  κ. Θ. Φωτίου
Τον Ειδικό Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας κ. Ευ. Νικολαΐδης
Κ. Υπουργέ
H Τριτοβάθμια ΠΑ.ΣΥΝ.Ο.Π. με Μέλη Ομοσπονδίες  που δρουν στην Αττική πολλές 10ετίες και   εκπροσωπούν τουλάχιστον  250 πρωτοβάθμια σωματεία ενώ στο σύνολο του Κινήματός μας είναι πολλές εκατοντάδες  και ορισμένες είναι  εγγεγραμμένοι φορείς στο Μητρώο κοινωνικής οικονομίας και ως εκ τούτου,  έχουμε λόγο  και για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών του Υπουργείου και των σχέσεών του με τους φορείς.
Ιδιαίτερα για την οργάνωση της «ΚΑΛΟ Athens Expo 2018» ζητούμε σαφείς απαντήσεις  για την οργάνωση, το περιεχόμενο, τις χρηματοδοτήσεις…..
Αν δηλαδή την οργάνωση την πραγματοποιεί το ίδιο το υπουργείο ή την αναθέτει σε άλλους φορείς.
Στην περίπτωση αυτή τίθενται ερωτήματα για το πως επιλέγονται οι όποιοι φορείς και  ποιες είναι οι διαφανείς διαδικασίες επιλογής αλλά στη συνέχεια για το συνολικό έργο.
Επίσης, γιατί δεν ενημερώνονται και προσκαλούνται οι δευτεροβάθμιοι φορείς οι οποίοι αγνοήθηκαν και για τις ανάγκες της διοργάνωσης.
Καλούμε το Υπουργείο σας να δώσει άμεσα δημόσια  αναλυτικές  απαντήσεις για όλα τα παραπάνω και βέβαια για ανάλογες διοργανώσεις στο παρελθόν.
Επίσης, να διορθωθούν άμεσα  όλες οι διαδικασίες, αναθέσεις κλπ που ξεφεύγουν από τα παραπάνω και προκαλούν αναστατώσεις αλλά και ιδιαίτερους  προβληματισμούς  στο Κίνημά μας, στους Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας και γενικά στην κοινωνία.
Επειδή το ζήτημα αυτό δε σχετίζεται μόνο με τη χρηστή διαχείριση των πόρων, αλλά και με τη διαφάνεια και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς το πεδίο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πότε θα συζητήσετε με τους δευτεροβάθμιους φορείς κοινωνικής οικονομίας και τις ομοσπονδίες για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Για την ΠΑ.ΣΥΝ.Ο.Π.

Ο πρόεδρος                                                     Ο Γενικός Γραμματέας
Μανόλης Πατεράκης                                     Γιάννης Φραγκούλης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail