Κρατικοποίηση ΟΑΣΘ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Την προσωρινή αναστολή της εφαρμογής του νόμου για την αποιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), ζητά η διοίκηση της εταιρείας, με αίτημα που κατέθεσε περί άμεσης έκδοσης της σχετικής προσωρινής διαταγής.
Η διοίκηση διεκδικεί να μην εφαρμοστεί ο νόμος 4482/2017 περί κρατικοποίησης, τουλάχιστον μέχρις ότου εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός.
Εκτός από την κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ, ο νόμος προβλέπει και την άμεση απομάκρυνση της διοίκησης και τον ορισμό νέας.
Υπενθυμίζεται ότι βάσει του νόμου, ο οποίος είχε ψηφιστεί στη Βουλή στις 19 Ιουλίου, ο ΟΑΣΘ κρατικοποιείται και θα παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019.
Στη θέση του, δράση θα αναλάβουν δύο νέου δημόσιοι φορείς:
• «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης» (ΟΣΕΘ Α.Ε.), ο οποίος θα έχει διάρκεια ζωής 90 χρόνων και θα αναλάβει την ανάπτυξη, τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των αστικών συγκοινωνιών.
• «Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΑΣΥΘ ΑΕ), οι οποίες θα παρέχουν τις συγκοινωνιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Μετρό, όταν ολοκληρωθεί, και του τραμ, εφόσον δημιουργηθεί.