Κρίσεις ιατρών Ε.Σ.Υ.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑ

Τέθηκε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00, σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο υπουργικής απόφασης κατ΄εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 8 του ν.4498/2017 (Α΄172) αναφορικά με τις κρίσεις των ιατρών Ε.Σ.Υ. και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις της απόφασης.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.