Κορυφαίες επιστημονικές δημοσιεύσεις ΤΕΙ Κρήτης

ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Το ΤΕΙ Κρήτης είναι ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, σύμφωνα με την έκδοση «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2002-2016: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά – Web of Science» του ΕΚΤ.
Συγκεκριμένα, το ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται στη κορυφή της λίστας των ΤΕΙ που παράγουν τις περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις ενώ ταυτόχρονα ξεπερνά έξι Πανεπιστήμια της χώρας.
Επίσης για την ίδια χρονική περίοδο το ΤΕΙ Κρήτης ευρίσκεται στη πρώτη θέση μεταξύ των ΤΕΙ και ξεπερνά επτά Πανεπιστήμια της χώρας σε σχέση με την διεθνή αναγνώριση του επιστημονικού του έργου. Η αναγνώριση αυτή που μετρείται με τον δείκτη απήχησης κατατάσσει το ΤΕΙ Κρήτης πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
Το ΤΕΙ Κρήτης ξεπερνά επίσης τον μέσο παγκόσμιο όρο σε δύο περιοχές αριστείας του, το επιστημονικό πεδίο «Natural Sciences» και το «Engineering and Technology» ευρισκόμενο σε υψηλότερη θέση και από τα κορυφαία Πανεπιστήμια της χώρας.