Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμου Ιωαννιτών

ΗΠΕΙΡΟΥ Περιφέρειες

Τις αιτήσεις τους για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο μπορούν να καταθέσουν οι πολίτες του Δήμου Ιωαννιτών για το 2018 στο τμήμα Εσόδων και ακίνητης περιουσίας που στεγάζεται στην οδό Καπλάνη 7.
Όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θωμάς Γιώτιτσας, για μια ακόμα χρονιά η Δημοτική Αρχή δείχνει έμπρακτα την ευαισθησία της απέναντι στις ευάλωτες οικονομικά ομάδες πληθυσμού του δήμου μας  καθώς και στους νέους επιχειρηματίες οι οποίοι για πρώτοι φορά έχουν τη δυνατότητα απαλλαγής από μεγάλο μέρος των δημοτικών τελών.
Οι κατηγορίες που εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο όπως ψηφίστηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι οι εξής:
Α. ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:
Μείωση σε ποσοστό κατά 30% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2018 για άτομα με αναπηρία με ποσοστό από 67% έως και 80% και σε ποσοστό 50% σε άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό άνω των 80% έως 100% για την κύρια κατοικία εφόσον έχουν ετήσιο οικογενειακό  φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους  ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού 22.000 ευρώ (χωρίς να υπολογίζονται τα επιδόματα).
Για δε τα μεταμοσχευμένα άτομα πλήρης απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού  χωρίς εισοδηματικό κριτήριο
Β. ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:
Μείωση  από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018 για την πρώτη κατοικία των πολύτεκνων οικογενειών
• Πολύτεκνες οικογένειες με 1 προστατευόμενο τέκνο ποσοστό 25%
• Πολύτεκνες οικογένειες με 2 προστατευόμενα τέκνα ποσοστό 35%
• Πολύτεκνες οικογένειες με 3 προστατευόμενα τέκνα ποσοστό 45%
• Πολύτεκνες οικογένειες με 4 προστατευόμενα τέκνα και άνω ποσοστό 55%  εφόσον έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 28.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 € για το τέταρτο τέκνο, και 3.000 € για κάθε τέκνο πέραν του τετάρτου χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.
Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση βεβαίωσης του αρμόδιου γραφείου της ΔΕΗ που ανήκει το ακίνητο περί της χορήγησης πολυτεκνικού τιμολογίου.
Γ. ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:
Μείωση  σε ποσοστό κατά 45% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την κύρια κατοικία τριτέκνων οικογενειών με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 28.000 € χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.
Δ. ΑΠΟΡΟΙ
Μείωση από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018 κατά 50% για την πρώτη κατοικία των απόρων όπως αυτοί οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία. Η μείωση αυτή θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού προηγουμένως προσκομίζονται σε αυτή τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ε. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Μείωση 25% από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018 για την πρώτη κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 18.000 € χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.
Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (διαζευγμένοι, χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας) και ένα τουλάχιστο ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
ΣΤ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ 2 ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Μείωση  κατά 50% για την πρώτη κατοικία για οικογένειες όπου και οι 2 σύζυγοι είναι μακροχρόνια άνεργοι (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), και ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 6000 ευρώ.
Ζ. ΝΕΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ
Για τα γραφεία εμπορικής χρήσης και όσους νέους επιτηδευματίες ξεκινήσουν για πρώτη φορά τη δραστηριότητά τους το έτος 2018 και μετά (ήπια επαγγελµατική δραστηριότητα εκτός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος) με πρώτη έναρξη  λειτουργίας, θα υπολογίζεται με συντελεστή καταστημάτων και ποσοστό 20% στα τετραγωνικά τους για δύο έτη εφόσον είναι νέοι επιτηδευματίες έως 30 χρονών και εφόσον η έδρα της επιχείρησής τους δεν είναι ταυτόχρονα και κατοικία.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ο κ. Γιωτίτσας αναφέρθηκε και σε μερικά ακόμα ζητήματα όπως αυτό της υποχρέωσης που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που προβαίνουν σε διακοπή ηλεκτροδότησης του ακινήτου τους, να προσκομίζουν άμεσα στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου την αντίστοιχη βεβαίωση διακοπής από τη ΔΕΗ ώστε να μην χρεώνονται πλέον με Δημοτικό τέλος και φόρο. Σημειώνεται ότι, βάσει νόμου, η μη έγκαιρη προσκόμιση της βεβαίωσης συνεπάγεται και ισόποσο πρόστιμο για τους δικαιούχους.
«Είναι κρίμα στους καιρούς που ζούμε συμπολίτες μας που πιθανά να μην μπορούν να ανταποκριθούν να καλούνται να πληρώσουν τέλη για κατοικίες όπου έχουν κάνει διακοπή ηλεκτροδότησης. Τονίζω πως είναι δικής τους υποχρέωση να ενημερώσουν το Τμήμα Εσόδων και τους καλώ να το κάνουν για να μην βρίσκονται αντιμέτωποι με χρεώσεις που δεν θα έπρεπε να καταβάλουν», είπε ο κ. Γιωτίτσας.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ο αντιδήμαρχος ενημέρωσε πως η οικονομική υπηρεσία, σε συνεργασία με εταιρεία εφαρμογής λογισμικού, θα προχωρήσει άμεσα σε πλήρη καταγραφή των 91.000 παροχών ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου ώστε να γίνουν διασταυρώσεις που αφορούν διαφορές στα τετραγωνικά μέτρα που δηλώνονται για Δημοτικό τέλος, Δημοτικό φόρο και ΤΑΠ, αλλά και όσους λογαριασμούς τυγχάνουν απαλλαγών. Επίσης, θα υπάρξει κατηγοριοποίηση ανάλογα με την παλαιότητα των ακινήτων αλλά και τα τετραγωνικά μέτρα. Τέλος θα είναι εφικτός ο πλήρης διαχωρισμός και η ακριβής καταγραφή των τετραγωνικών μέτρων που αφορούν οικίες και καταστήματα ώστε, κοστολογημένα, να μπορεί ο Δήμος να προχωρά σε στοχευμένες μειώσεις τελών.
«Προχωράμε σε αυτή την κίνηση με στόχο τον εξορθολογισμό των τελών. Ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε ότι σήμερα υπάρχουν διαφυγόντα έσοδα άνω των 2 εκ. ευρώ το χρόνο απ’ αυτές τις αναντιστοιχίες», σημείωσε χαρακτηριστικά.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ 2017
Τέλος, αναφερόμενος στα ανταποδοτικά ο κ. Γιωτίτσας δήλωσε πως το 2017 υπήρξε πλεόνασμα περίπου 1 εκ. ευρώ το οποίο θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό μέσα στον Φεβρουάριο ώστε από τα χρήματα αυτά να επιστραφούν με έργα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στους δημότες.
«Μιλάμε για την προμήθεια των λαμπτήρων Led, την μετεγκατάσταση του εργοταξίου κι άλλες παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από αυτό το πλεόνασμα το οποίο ανήκει στους δημότες και θα επιστραφεί σε αυτούς μέσα από έργα», κατάληξε ο κ. Γιωτίτσας.