Κοινή τεχνική ομάδα εργασίας για Brexit

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Τράπεζα της Αγγλίας θα συγκροτήσουν μια τεχνική ομάδα εργασίας για τη διαχείριση κινδύνων κατά την περίοδο γύρω στις 30 Μαρτίου 2019 στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η ομάδα θα προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της ΕΚΤ και τον Διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Οικονομικών της HM θα παραστούν ως παρατηρητές και άλλες αρμόδιες αρχές θα κληθούν σε ειδική βάση για θέματα.
Αυτό το τεχνικό έργο είναι ξεχωριστό από τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία αναστολής μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και από τις διαπραγματεύσεις για τη γενική κατανόηση του πλαισίου για τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Το νομικό κείμενο του σχεδίου συμφωνίας απόσυρσης που συμφωνήθηκε μεταξύ των διαπραγματευτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου που καλύπτει τη μεταβατική περίοδο θα σήμαινε, κατά την επικύρωσή της, ότι το δίκαιο της Ένωσης, ακόμη και όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, θα εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail