Κοινή Διακήρυξη Προέδρων Κοινοβουλίων Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

ΒΟΥΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Κοινή Διακήρυξη ανακοινώνουν οι Πρόεδροι των Κοινοβουλίων Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017.
Συγκεκριμένα αναφέρεται:
2η Tριμερής Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων
Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ
Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2017
Κοινή Διακήρυξη
Εμείς, οι κάτωθι υπογράφοντες, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και ο Πρόεδρος της Κνεσσέτ, έχοντας πραγματοποιήσει τη 2η Τριμερή μας Συνάντηση, επανατονίζουμε τη σημασία της κοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, η οποία εδράζεται σε κοινές αξίες και αρχές, προς όφελος των αντίστοιχων χωρών και λαών μας και προς όφελος της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή.
Κτίζοντας επί των προηγούμενων αποφάσεών μας και επί της εποικοδομητικής εργασίας των Ομάδων Εργασίας των τριών Κοινοβουλίων που συστάθηκαν σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε προχωρήσει σε θέματα που αφορούν στη γενική μεταξύ μας συνεργασία, καθώς και σε δύο επιλεγέντες τομείς, αυτούς των υδάτινων πόρων και της επιχειρηματικότητας, έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης. Tα θέματα αυτά μπορούν επίσης να συζητηθούν από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, σε μελλοντικές κοινές συναντήσεις, για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών, κοινής γνώσης και νομοθετικής εμπειρίας.
Όσον αφορά στα θέματα γενικής συνεργασίας, έγινε αποδεκτή η ιδέα για ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά στη συνεργασία και προβολή αυτής της συνεργασίας στο κοινό μέσω διαδικτύου. Έχει συμφωνηθεί ότι το περιεχόμενο που θα δημοσιοποιείται θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τη συνεργασία μεταξύ των τριών Κοινοβουλίων μας, καθώς και συνδέσμους για όλες τις πτυχές της τριμερούς συνεργασίας. Επιπρόσθετα, θεωρούμε χρήσιμο να υποδείξουν οι αντίστοιχες Κυβερνήσεις μας ένα άτομο ή ομάδα ατόμων, για σκοπούς παροχής πληροφοριών και καθοδήγησης για τις διάφορες πτυχές της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών.
Στον τομέα των υδάτινων πόρων, τονίσαμε τη μεγάλη σημασία του νερού ως βασικού δικαιώματος και υπογραμμίσαμε τη βούλησή μας να συμβάλουμε στο στόχο της εφαρμογής της Ατζέντας 2030. Συμφωνήσαμε επίσης να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για την επεξεργασία εγγράφου κοινών αρχών, επί των οποίων κάθε Κοινοβούλιο θα μπορεί να βασίζει αντίστοιχες νομοθεσίες για τους υδάτινους πόρους. Στο ίδιο πλαίσιο, αποφασίσαμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας σε θέματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή και τη Μεσόγειο Θάλασσα. Η ανάγκη για εκπαίδευση και καλλιέργεια υδατικής κουλτούρας επισημάνθηκε ιδιαίτερα, όπως και ο κοινός στόχος της επέκτασης της συνεργασίας μας στον τομέα αυτό και σε άλλες χώρες της περιοχής. Συμφωνήσαμε ακόμα να ασκούμε ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη για διάφορα θέματα, περιλαμβανομένης της βελτιστοποίησης της παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης του νερού.
Έχουμε τονίσει τη μεγάλη σημασία της επιχειρηματικότητας, της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, ως κεντρική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη των οικονομιών μας και περαιτέρω εξέλιξη των κοινωνιών μας. Αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συνεισφορά των επενδύσεων στην επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία στις προσπάθειες περιορισμού της διαρροής εγκεφάλων, τονίσαμε την πρόθεσή μας να προχωρήσουμε στη συνεργασία σε αυτούς τους τομείς, περιλαμβανομένης της ενθάρρυνσης της συνεργασίας και των ανταλλαγών σε διάφορους κλάδους και σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Υπογραμμίζουμε τη σημασία των οικονομικών ευκαιριών που αφορούν στη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, καθώς και στην ακαδημαϊκή έρευνα, στο πλαίσιο της τριμερούς μας συνεργασίας.
Τονίσαμε την ανάγκη τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, ως βασικό εργαλείο στις προσπάθειές μας.
Είναι κοινή μας θέση ότι η αξιοποίηση της δυνητικής συνεισφοράς των αντίστοιχων κοινοτήτων της διασποράς στις προσπάθειές μας μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στα θετικά αποτελέσματα της τριμερούς μας συνεργασίας.
Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε εκ νέου στην Ελλάδα το 2018.
Νικόλαος Βούτσης, Δημήτρης Συλλούρης, Yuli Yoel Edelstein
Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2017.