Κινητοποιήσεις εργαζομένων ΙΓΜΕ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Σε τρίωρη στάση εργασίας με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Ενέργειας, Μεσογείων 119, προχωρούν οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 στις 13:00 μ.μ. προκειμένου να γίνει συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό για να δοθούν αξιόπιστες επιτέλους λύσεις.
Ζητούν:
Την άμεση αντιμετώπιση του θέματος της Διοίκησης του Ινστιτούτου που οδήγησε στη λειτουργική παραλυσία του Ινστιτούτου.
Την  κάλυψη όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων του με την εκταμίευση του τακτικού του προϋπολογισμού αλλά και της έκτακτης ενίσχυσης του για την αποδέσμευση των λογαριασμών του.
Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού, που έχει εγκρίνει και εισηγηθεί η Διοίκηση του Ινστιτούτου.
Την οριστική έγκριση και έναρξη των έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που εξακολουθεί να εκκρεμεί (Υπόγεια Ύδατα, Ορυκτοί Πόροι, Γεωθερμία, Καταστροφικά Γεωλογικά Φαινόμενα, Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις, Ανοιχτά Ψηφιακά Δεδομένα).
Η διευθέτηση των εργασιακών ρυθμίσεων μέσω της διαδικασίας του ΟΜΕΔ που στηρίχθηκε από τους εργαζόμενους και τη απερχόμενη Διοίκηση.