Κατευθυντήριες γραμμές τραπεζικών καταγγελιών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 13 Οκτωβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές (guidelines), δυνάμει του άρθρου 100(6) της PSD 2, οι οποίες απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις διαδικασίες καταγγελιών που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) προς τις διατάξεις της PSD 2.
Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επισημαίνεται «Οι κατευθυντήριες γραμμές διέπουν τη διαδικασία μέσω της οποίας οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. ενώσεις καταναλωτών) μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές όσον αφορά τις εικαζόμενες παραβάσεις διατάξεων της PSD 2.
Ειδικότερα, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τις απαιτήσεις για τους δίαυλους που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους καταγγέλλοντες για την υποβολή των καταγγελιών τους, οι πληροφορίες που θα πρέπει να ζητούν οι αρμόδιες αρχές από τους καταγγέλλοντες όταν τους υποβάλλονται καταγγελίες, καθώς και οι πληροφορίες που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές στις απαντήσεις τους στις καταγγελίες που δέχονται.
Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ στις 13 Ιανουαρίου 2018.»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail