Καταγγελία κατά Δημοσίου

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σε καταγγελία στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης προχώρησε ο Σύλλογος ΠΑΣΣΔΕ των εργαζομένων ωρομίσθιων εκπαιδευτών και των συμβούλων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, γιατί είναι απλήρωτοι για την περσινή και φετινή χρονιά ενώ ακόμα δεν έχουν υπογραφεί οι νέες συμβάσεις.
Η καταγγελία έγινε από τον πρόεδρο του συλλόγου Ανδρέα Σμάγαδη και το κείμενο είναι το εξής:
«Η παρούσα αναφορά/καταγγελία υποβάλλεται από εμένα με την ιδιότητα του Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Συμβούλων και Ωρομίσθιων Καθηγητών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΠΑ.Σ.Σ.Δ.Ε.). Τα μέλη του συλλόγου μας συνάπτουν με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ολιγόμηνες συμβάσεις έργου, προκειμένου να καλύπτουν κάθε σχολική χρονιά τις ανάγκες των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
Εδώ και αρκετά χρόνια το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ως εργοδότης μας, καθυστερεί συστηματικά την πρόσληψή μας, την υπογραφή των συμβάσεών μας και τις πληρωμές μας. Αποκορύφωμα υπήρξε η προηγούμενη σχολική χρονιά, 2016-2017, όταν προσληφθήκαμε τον Μάιο του 2017, δύο μήνες πριν την λήξη του σχολικού έτους, παραλάβαμε τις συμβάσεις μας κατά τον τρέχοντα μήνα, έντεκα μήνες μετά την πρόσληψή μας, και είμαστε ακόμη απλήρωτοι, εννέα μήνες μετά την λήξη της σύμβασής μας, ενώ φυσικά δεν έχουν καταβληθεί ούτε οι ασφαλιστικές εισφορές για την προηγούμενη χρονιά.
Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2017-2018) οι προσλήψεις μας ξεκίνησαν σχετικά νωρίτερα, αν και πάλι καθυστερημένα, κατά τα μέσα Δεκεμβρίου 2017, τρεις μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους και δεν έχουν προς το παρόν ολοκληρωθεί, αλλά ακόμη δεν έχουμε παραλάβει τις συμβάσεις μας ούτε έχουμε πληρωθεί, έστω για τον πρώτο μήνα της απασχόλησής μας.
Επειδή τα μέλη του συλλόγου μας έχουν έννομο συμφέρον να γνωρίζουν τους ακριβείς όρους της απασχόλησης τους έγκαιρα και όχι μερικούς μήνες μετά την λήξη της και βιοπορίζονται απ’ την εργασία τους αυτή και μάλιστα με μεγάλη δυσκολία, λόγω της εποχικότητας και της ημιαπασχόλησης, σας παρακαλούμε να ελέγξετε την συμπεριφορά του εργοδότη μας, ώστε να παραλάβουμε άμεσα τις συμβάσεις μας για την τρέχουσα σχολική χρονιά και να πληρωθούμε άμεσα για την προηγούμενη. Όσον αφορά τις πληρωμές για την τρέχουσα σχολική χρονιά, ζητούμε να πληρωνόμαστε για κάθε μήνα εργασίας τον επόμενο μήνα.»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail