Καταβολή επιδότησης προγράμματος κοινωνικού τουρισμοί

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 ξεκίνησε η καταβολή της επιδότησης μετακίνησης στους δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) έτους 2017, που επέλεξαν ως ταξιδιωτικό προορισμό το νησί της Λέσβου. Το ποσό θα καταβληθεί με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους. Το ποσό επιδότησης ανέρχεται μέχρι πενήντα (50) ευρώ για κάθε άτομο που καταβάλει ολόκληρο εισιτήριο και μέχρι εικοσιπέντε (25) ευρώ για τα άτομα που καταβάλουν μειωμένο εισιτήριο. Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους που έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις διακοπές τους στο νησί της Λέσβου ή προτίθενται μέχρι την λήξη του προγράμματος(8/5/2017) να επιλέξουν ως προορισμό τους το νησί αυτό, ότι, η απόδοση της επιδότησης μετακίνησης πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης.
Υπόδειγμα της αίτησης μπορεί να εκτυπωθεί από τον σύνδεσμο apps.ogaservices.gr/agrotiki_estia/aitisi_epid_ticket_lae.pdf και θα συνοδεύεται από τα πρωτότυπα αποκόμματα των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής προς και από το νησί της Λέσβου, αντίγραφο του δελτίου Κοινωνικού Τουρισμού (στέλεχος για τον δικαιούχου) και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Τράπεζας από το οποίο θα προκύπτει ο ΙΒΑΝ του δικαιούχου.
Η αίτηση θα αποστέλλεται στην Δ/νση της Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ-Πατησίων 30- 10170 ΑΘΗΝΑ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail