Καταβλητέες εισφορές εκπαιδευτών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συμπληρωματικές οδηγίες για τις καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές των εκπαιδευτών από την 01/09/2017 – χωρίς την κράτηση εισφοράς 10% στις αποδοχές υπέρ ΑΚΑΓΕ – καθώς και το πλαίσιο για  τον υπολογισμό του ποσού της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2013, δίνουν δύο εγκύκλιοι που υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τάσος Πετρόπουλος.
– Η πρώτη εγκύκλιος εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του Ν. 4387/2016 και προβλέπει την υποχρέωση καταβολής από την 01/09/2017 των αναλογουσών υπέρ του ΕΦΚΑ εισφορών με βάση τα προβλεπόμενα στο σχετικό νόμο για μισθωτούς και μη μισθωτούς, αλλά, χωρίς,  πλέον, την κράτηση εισφοράς υπέρ ΑΚΑΓΕ η οποία βάρυνε ισόποσα τον υπόχρεο εργοδότη και τον απασχολούμενο.
– Η δεύτερη εγκύκλιος διευκρινίζει τον τρόπο προσαύξησης του Μ.Ο. αποδοχών,   με τη χρήση των ετήσιων ποσοστιαίων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, από το επόμενο του καταληκτικού έτους της πενταετίας έως και το προηγούμενο έτος από αυτό της αποχώρησης από την εργασία-επάγγελμα για τον υπολογισμό του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αφορά χρόνο ασφάλισης ο οποίος έχει διανυθεί έως και την 31/12/2013.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail