Κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής για Δάση

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Την έναρξη του διαλόγου για την ανάπτυξη μιάς Εθνικής Στρατηγικής για δάση ανακοίνωσαν την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 στη Βουλή των Ελλήνων ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος και η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, Κατερίνα Ιγγλέζη.
Οι βασικοί άξονες που θα αναπτυχθεί η ΕΣΔ είναι οι εξής:
• Οικονομία του δάσους
• Κλιματική αλλαγή
• Προστασία και οικοσυστημικές λειτουργίες
• Απογραφή και παρακολούθηση
• Έρευνα και καινοτομία
• Διεθνείς πολιτικές και νομοθεσίες
• Διακυβέρνηση δασικού τομέα
Ο δημόσιος διάλογος για την ΕΣΔ περιλαμβάνει:
• Ειδικές θεματικές συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων
• Θεματικά συμμετοχικά εργαστήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα στον Μάιο
• Ηλεκτρονικές Διαβουλεύσεις, μεταξύ των οποίων και μέσω www.opengov.gr

  • Έκδοση της τελικής Υπουργικής Απόφασης με την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση (Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας) το Σεπτέμβριο 2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail