Κατάργηση δικαιωμάτων ΕΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ψήφισμα για να μην καταργηθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισηγήθηκε  ο Josep-Maria Terricabras (Greens/EFA, ES) και δήλωσε: «Το δικαίωμα στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, στην ελευθερία έκφρασης και στην ελευθερία του συνέρχεσθαι τέθηκε υπό αμφισβήτηση το 2017. Αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα απειλούνται σήμερα σε χώρες που δε θα περίμενε κανείς ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Βλέπουμε καλλιτέχνες και κοινωνικούς ηγέτες να γίνονται θύματα αυτής της κατάστασης».
Συγκεκριμένα αναφέρεται: στην βία και στις διακρίσεις των γυναικών, στην προστασία του κράτους δικαίου, στην άνοδο των ακροδεξιών και στα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών.