Κατάθεση τροπολογίας παράτασης επενδυτικών σχεδίων

ΒΟΥΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 (λήγει 31 Δεκεμβρίου 2017) η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011. Ειδικότερα:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων – Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων – Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις».
Αιτιολογική έκθεση
Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για ένα έτος, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδυτές να υλοποιήσουν τις επενδύσεις, οι οποίες είχαν υπαχθεί στο νόμο κατά τη χρονική περίοδο που η δημοσιονομική κρίση βρισκόταν στην κορύφωσή της.
Προτεινόμενη ρύθμιση
Άρθρο …
Τροποποίηση του ν. 4399/2016 (Α’ 117)
Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α’117), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 20 του ν. 4479/2017 (Α’94) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α’ 8) παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail