Καθυστέρηση αναπτυξιακών έργων Νομού Ρεθύμνου

ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Υπόμνημα στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα αναπτυξιακά έργα και οι υποδομές που έχει ανάγκη ο Νομός Ρεθύμνου παρέδωσε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή στον πρωθυπουργό, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο.
Αναλυτικά, στο υπόμνημά της τονίζεται:
Τα σημαντικότερα ζητήματα, που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και τα οποία θα σας παρακαλούσαμε να λάβετε υπ’ όψιν σας, αναλύονται επιγραμματικά παρακάτω:
1. ΒΟΑΚ
Παρ’ ότι ο ΒΟΑΚ αποτελεί τη σημαντικότερη οδική υποδομή του νησιού, η πρόοδος των μελετών είναι αρκετά αποσπασματική, ενώ δεν εντοπίζεται καμία εξέλιξη στο οδικό τμήμα Σούδα – Α/Δ Χανίων, με αποτέλεσμα να ενισχύεται για ακόμα μία φορά η απομόνωση του Νομού μας.
• Πάνορμος – Εξάντης (Π/Υ: 62,5 εκ. – μήκος 10 χλμ.)
• Εσταυρωμένος – Γεροπόταμος (Π/Υ: 50 εκ. – μήκος 6 χλμ.)
• Βρύσες – Ατσιπόπουλο (Π/Υ: 210 εκ. – μήκος 22,1 χλμ.)
• Βρύσες – Γέφυρα Πετρέ (Π/Υ: 160 εκ. – μήκος 13,6 χλμ.)
2. Κόμβος Ατσιποπούλου
• Μελέτη (εκτιμώμενος Π/Υ:200.000 ευρώ)
• Κατασκευή – αίτημα για ένταξη στο έργο της Οδικής Ασφάλειας Π/Υ: 20 εκ.
3. ΝΟΑΚ και Κάθετες Συνδέσεις
Χρηματοδότηση Μελετών Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ) στα τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
Συμπληρωματικές Μελέτες Νότιου Οδικού Άξονα Ν. Κρήτης (οδικά τμήματα εντός Ν. Ρεθύμνου: Τμήμα Ροδάκινο – Σελλιά – Λευκόγεια – Ακούμια – Αγ. Γαλήνη)».
(Συνολική εγκεκριμένη χρηματοδότηση της μελέτης: 3.404.000,00 €).
Με στόχο αφενός την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του ΝΟΑΚ εντός Ρεθύμνου (ως συνέχεια των ήδη μελετηθέντων τμημάτων Σπήλι – Ακούμια και Ακούμια – Αγ. Δημήτριος), αλλά και την ανάπτυξη του υποστηρικτικού οδικού δικτύου του ΝΟΑΚ σε τμήματα υψηλής κυκλοφορίας και δυσμενών γεωμετρικών χαρακτηριστικών, προκύπτει η ανάγκη ολοκλήρωσης των μελετών με σκοπό την ωρίμανση και εν συνεχεία την δημοπράτηση κατασκευής οδικών τμημάτων, που εντάσσονται στο αντικείμενο της υφιστάμενης σύμβασης, ήτοι
α) του οδικού τμήματος Παλέ – Σπήλι που συμπληρώνει τον ΝΟΑΚ εντός Ν. Ρεθύμνης
β) επιλεγμένων και λειτουργικών οδικών τμημάτων του υποστηρικτικού οδικού δικτύου του ΝΟΑΚ όπως αυτά μελετήθηκαν στην αντίστοιχη εγκεκριμένη Αναγνωριστική Μελέτη, κατόπιν σχετικών εντολών της Δ/νουσας Υπηρεσίας αλλά και των διατιθέμενων πιστώσεων
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αποτελούν συμβατικό αντικείμενο της εν ενεργεία σύμβασης της μελέτης.
Έτσι συντάχθηκε ο παρών 3ος Σ.Π., ο οποίος περιλαμβάνει τις αναγκαίες μελέτες (στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού) για την μελετητική ωρίμανση των προαναφερόμενων οδικών τμημάτων.
4. Αμαριώτικος
Η Μελέτη έχει ολοκληρωθεί και επικαιροποιηθεί και είναι έτοιμη για ένταξη σε χρηματοδοτικό εργαλείο.
Διάνοιξη νέου τμήματος Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών (11 εκ.), Διάνοιξη νέου τμήματος Απόστολοι-Φουρφουράς-επαρχ. (17 εκ), Διάνοιξη νέου τμήματος Φουρφουράς-Μάνδρες επαρχ. Οδού 13 (30 εκ.)
5. Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης
Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου έως Λατζιμά (+15.000στρέμματα) – 6,7χλμ κεντρικό δίκτυο DI Φ600 – 400 (μέχρι διακλάδωση ΠΕΟ προς Λατζιμά)
Δευτερεύοντες κλάδοι τροφοδοσίας υποδομών ΔΕΥΑΡ.
Νέο αρδευτικό δίκτυο Γιαννουδίου- Μισσιρίων.
Προϋπολογισμός μελέτης 4,8 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.
Αδειοδοτημένο περιβαλλοντικά (196663/7.8.2012 – ΑΔΑ: Β44Η0-5Ψ0)
6. Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού
• Οικόπεδο 48 στρεμ. εξαγορασμένο από ΟΑΚ.
• Περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη εγκατάσταση
• 30.000μ 3 /ημ = 120.000 ισοδύναμοι κάτοικοι
• 6.000μ 3 Δεξαμενή καθαρού νερού
• Υψόμετρα χωροθέτησης 140-190μ
• Υποδομή παροχής έτοιμες εντός φρεατίου του κεντρικού αγωγού φράγματος.
Διαδικασία ωρίμανσης Τευχών Δημοπράτησης με τη διαδικασία Μελέτης – Κατασκευής.
«Τεχνικός Σύμβουλος για την επικαιροποίηση της προμελέτης και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης μελέτης – κατασκευής του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Φράγματος Ποταμών Αμαρίου».
Απαιτούμενες μελέτες ωρίμανσης:
• Προμελέτη των έργων επεξεργασίας. Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και σύνταξη Φακέλων ΣΑΥ-ΦΑΥ
• Γεωτεχνικές εργασίες
• Οικονομοτεχνική μελέτη προσδιορισμού λειτουργικού κόστους ΕΕΝ. (απαραίτητο)
Εκτιμώμενος ΠΥ δημοπράτησης έργου 12 εκατ. ευρώ.
Συμπληρωματικές Υποδομές Σύνδεσης:
Έργα σύνδεσης ΕΕΝ με υποδομές ΔΕΥΑΡ
• Εκτιμάται ότι κατ’ ελάχιστον απαιτούνται 2 χλμ αγωγών από ΕΕΝ μέχρι γεωτρήσεις ΔΕΥΑΡ, 3,5 χλμ. στη γέφυρα του Πλατανιά
• Οι οριστικές μελέτες υδραγωγείων προς ΕΕΝ και από ΕΕΝ μέχρι υποδομές ΔΕΥΑΡ θα συνταχθούν και δημοπρατηθούν από το τμήμα μελετών του ΟΑΚ
Απαιτείται στενή συνεργασία με ΔΕΥΑΡ.
7. Σχολή Ασωμάτων
• Αναβίωση και αναβάθμιση της Σχολής Ασωμάτων
• Πρότυπο εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για την κτηνοτροφία
• Αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Αμαρίου
• Σύνδεση πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό
• εργαλείο ανάπτυξης για όλη την Κρήτη
Παραχώρηση Έκτασης 778 στρεμμάτων του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης.
• Θετική Γνωμοδότηση ΕΛΓΟ Δήμητρα
• Ολοκλήρωση γνωμοδοτήσεων Διεύθυνση Δασών, Δήμου Ρεθύμνης – Υπηρεσία Δόμησης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, Διεύθυνση Αγρ/κής Οικ/μίας και Κτην/κής Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Ώριμη Μελέτη για την αναβίωση της Σχολής Ασωμάτων.
Στόχος η ένταξη στο ΠΕΠ Κρήτης.
8. Σύνθετο Σύστημα Έργων Πλατύ – Μεσσαρά και Διαχείριση των Υδατικών του Πόρων
• Προϋπολογισμός 120.000.000 Ευρώ
• Στόχος: Η άρδευση 45 στρεμμάτων στους Δήμους Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου
• Προοπτική μεταφοράς του πλεονάζοντος νερού στη Μεσσαρά
• Ένταξη στο «Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών» Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13)
• Προμελέτες και Υποστηρικτικές Μελέτες έχουν εκπονηθεί &και εγκριθεί
• Οριστικές Μελέτες (αρδευτικών δικτύων λεκάνης Πλατύ 48.500 στρεμ.), Φράγματος Πλατύ και του αγωγού μεταφοράς νερού στη Δυτ. Μεσσαρά έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί
• Μελέτη Διαχείρισης των Διαθέσιμων Υδατικών Πόρων Ταμιευτήρων Πλατύ και Γερακάρι και Αγωγού Μεταφοράς Νερού στη Μεσσαρά
9. Μελέτη Αρδευτικού Κουρταλιώτη
• Προς Δημοπράτηση (Κόστος Μελέτης 1 εκ. Ευρώ)
10. Προστασία από Βραχοπτώσεις στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι και στην περιοχή των Μελάμπων
• (εκτίμηση κόστους υλοποίησης έργου 2 εκ. ευρώ).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail