Καθορισμός ενισχύσεων γάλακτος για Μικρά Νησιά Αιγαίου

ΑΝΕΥ

Στα 49 ευρώ ο τόνος για αγελαδινό και αίγειο γάλα και στα 70 ευρώ για πρόβειο καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης των παραγωγών των νησιών του Αιγαίου που προορίζεται για παρασκευή τυριών και γιαουρτιού, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2240 – 29.06.2017
Αναλυτικά, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
Στο πλαίσιο εφαρμογής της αριθ. 328609/28-09-2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2117), όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. 187063/11-10-2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2325), τροποποιήθηκε με τις αριθ. 1723/117200/18-09-2014 (Β΄ 2568) κοινές υπουργικές αποφάσεις και 664/66652/09-06-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1864/τ.Β΄/24-06-2016) και ειδικότερα του άρθρου 1, παρ. 1 αυτής, καθώς και της αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης (Β΄ 138) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. 7/3325/14-1-2015 (Β΄ 103) και 2136/146085/29-12-2016 (ΦΕΚ 4506/τ.Β΄/30-12-2016) καθορίζεται το ύψος ενίσχυσης για το 2016 ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού, πρόβειου και αιγείου γάλακτος, παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης ως εξής:
α) σε 49 ευρώ ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού και αιγείου γάλακτος,
β) σε 70 ευρώ ανά επιλέξιμο τόνο πρόβειου γάλακτος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail