Κέρδη Παγκρήτιας Τράπεζας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ

Με καθαρά κέρδη 10,69 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2016 η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό της τράπεζας, ο οποίος εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση.
Τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας ανήλθαν σε 97,44 εκατ. ευρώ έναντι 86,7 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ οι καταθέσεις σε 1,045 δισ. ευρώ από 1,015 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
Παράλληλα, οι χορηγήσεις διαμορφώθηκαν στα 1,634 δισ. ευρώ, οι σωρευτικές προβλέψεις στα 404,51 εκατ. ευρώ (409,95 εκατ. ευρώ το 2015) και τα κέρδη προ προβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) στα 29,96 εκατ. ευρώ (32,19 εκατ. ευρώ το 2015).
Σε προ φόρων επίπεδο, η τράπεζα επανήλθε στην κερδοφορία, καθώς εμφάνισε προ φόρων κέρδη 15,30 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,13 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
Το ενεργητικό της Παγκρήτιας έκλεισε στα 1,419 δισ. ευρώ από 1,441 δισ. ευρώ το 2015, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να υποχωρούν κατά 10,1% σε 651,02 εκατ. ευρώ.
Βασικός στόχος της διοίκησης είναι ο περαιτέρω περιορισμός των «κόκκινων δανείων» και προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη, έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες.
Την ίδια ώρα, στο 5% επί του συνολικού ενεργητικού ανήλθε η εξάρτηση από τη χρηματοδότηση του ELA, του μηχανισμού έκτακτης παροχής ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Οι καταθέσεις, παράλληλα, αυξήθηκαν κατά 3,04% ως συνέπεια της εμπιστοσύνης των συνεταίρων, της σταθεροποίησης της καταθετικής βάσης και της διεύρυνσης των συναλλαγών. Πλέον, άλλωστε, η τράπεζα κατέχει σημαντικότατο μερίδιο αγοράς με ποσοστό περίπου 21% στο νομό Ηρακλείου και περίπου 14% στην Κρήτη.
Η γενική συνέλευση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ενέκρινε επίσης, την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου, ύψους τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ, εντός της επόμενης τριετίας.
Εγκρίθηκε επιπλέον, η έκδοση ομολογιακού δανείου:
• Μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ με ονομαστικά ομόλογα, μειωμένης εξασφάλισης για διάρκεια έως 7 έτη
• Μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ με ονομαστικά μετατρέψιμα ομόλογα αόριστης διάρκειας
O πρόεδρος της Παγκρήτιας, Νίκος Μυρτάκης, μιλώντας στη γενική συνέλευση αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη στρατηγική συμμετοχή της Lyktos Participations του Μιχάλη Σάλλα στο κεφάλαιο της τράπεζας. Όπως τόνισε, θεωρεί τη συμμετοχή πολύ σημαντική για την μετεξέλιξη της τράπεζας σε ένα σύγχρονο ευέλικτο και αποτελεσματικό πιστωτικό ίδρυμα.
Ακόμη, ο κ. Μυρτάκης αναφέρθηκε σε μία σειρά από δράσεις που προγραμματίζει η τράπεζα για το επόμενο χρονικό διάστημα, μεταξύ των οποίων:
• Χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας, μέσω κονδυλίων που διατίθενται από την ΕΤΕπ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το πακέτο Γιουνκέρ, το πρόγραμμα CΟSME και το ΕΤΕΑΝ, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση νέων καταθέσεων
• Πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας με αποδέκτες 4.000 αγρότες και ειδικά προγράμματα για 1.000 αγρότες, με έναρξη το β’ δεκαπενθήμερο του Ιουλίου
Σε ότι αφορά στα κόκκινα δάνεια, εστίασε στην αυστηροποίηση του κανονιστικού πλαισίου, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι τα NPLs θα πρέπει μέχρι το 2019 να μειωθούν κατά περίπου 40% σε όλο το τραπεζικό σύστημα, ενώ υπενθύμισε τη διενέργεια stress test το 2018.
Παράλληλα ο απηύθυνε πρόσκληση στους δανειολήπτες με καθυστερημένες οφειλές να επιδιώξουν, σε συνεργασία με την τράπεζα, βιώσιμες ρυθμίσεις για την εξυγίανση των επιχειρήσεών τους, ενώ τόνισε ότι η τράπεζα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο, έναντι των στρατηγικών κακοπληρωτών.