Ιδρυτικό μέλος «Διεθνούς Ένωσης Ξηρής Λιθοδομής» ΠΕΔ Ηπείρου

ΗΠΕΙΡΟΥ Περιφέρειες

Ιδρυτικό μέλος της «Διεθνούς Ένωσης Ξηρής Λιθοδομής», η οποία συστάθηκε την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νησιωτικού Συμβουλίου της Τοπικής Κυβέρνησης Μαγιόρκας στην Ισπανία είναι Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου.
Στόχος της  Ένωσης είναι να της απονεμηθεί το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Διαδρομής (Δρόμου) από το Συμβούλιο της Ευρώπης, να δημιουργήσει πλατφόρμα υψηλής ποιότητας για τον πολιτισμό και τον τουρισμό με στόχο την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, της κοινωνικής συνοχής και της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την τοπική ανάπτυξη και τον πεζοπορικό τουρισμό, στις περιοχές όπου υπάρχει ξηρή λιθοδομή.
Εκτός από την Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Ηπείρου, ως ιδρυτικά μέλη που υπέγραψαν το καταστατικό της Ένωσης, είναι φορείς από Μαγιόρκα, Σκωτία, Κύπρο, Κροατία, Ιταλία και  Κορσική, ενώ στη συνέχεια θα υποβληθούν υποψηφιότητες για εγγραφή στο Δίκτυο.
Πριν την τελετή της υπογραφής του καταστατικού που έγινε στην εμβληματική αίθουσα συνεδριάσεων του Νησιωτικού Συμβουλίου της τοπικής κυβέρνησης της Μαγιόρκας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των αντιπροσωπειών των συμβαλλομένων φορέων, στην οποία διευθετήθηκαν οι υποχρεώσεις και το σχέδιο δράσης της Ένωσης. Η αντιπροσωπεία της ΠΕΔ Ηπείρου (αποτελείται από τον πρόεδρο, Δήμαρχο Ηγουμενίτσας Ιωάννη Λώλο, τον σύμβουλο Ανάπτυξης Νικόλαο Δέσκα και τη συνεργάτιδα της ΠΕΔ Ηπείρου Ελένη Παγκρατίου, αρχιτέκτονα- γεωγράφο) συμμετείχε σε σειρά τεχνικών συναντήσεων για την έναρξη λειτουργίας και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της Ένωσης και σε αυτό το πλαίσιο ανέλαβε τον τομέα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων Πολιτισμού και Τεχνών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail