Ηotspot στην Χίο

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ Περιφέρειες

Απέρριψε την αίτηση των 110 τοπικών φορέων (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών, εταιρίες, επιχειρηματίες, κ.λπ.) και κατοίκων της Χίου, το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας που ζητούσαν να ακυρωθεί η από 8 Ιανουαρίου 2016 υπουργική απόφαση που προβλέπει την εγκατάσταση hot spot στο παλαιό εργοστάσιο της ΒΙ.ΑΛ. στην περιοχή Χαλκείου του νησιού.
Συγκεκριμένα, το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ (πρόεδρος Δημοσθένης Πετρούλιας και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Ηλίας Μάζος) με την υπ΄αριθμ. 1170/2017 απόφαση απέρριψε τόσο την αίτηση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Χίου, όσο και των άλλων τοπικών φορέων και κατοίκων, για τυπικούς λόγους, όπως είναι η μη νομιμοποίηση της αίτησής τους, κ.λ.π.
Ειδικότερα, ως προς τον εν λόγω σύλλογο οι σύμβουλοι Επικρατείας δεν έκαναν δεκτή την αίτησή του, καθώς δεν του παρέχεται η δυνατότητα να ασκήσει αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ.
Για τους υπόλοιπους φορείς και κατοίκους η αίτηση απορρίφθηκε καθώς ορισμένοι δεν προσκόμισαν αποδείξεις που να αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον τους να καταθέσουν αίτηση στο ΣτΕ, ενώ άλλοι κατέθεσαν εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά την προθεσμία νομιμοποίησης που υπήρχε.