Ημερολογιακά προγράμματα τακτικών δημοπρασιών ΕΚΤ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των τακτικών δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος και το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2019, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των τακτικών δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος περιλαμβάνει μόνο τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΟ) και τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) διάρκειας τριών μηνών. Δεν περιλαμβάνει συμπληρωματικές ή έκτακτες πράξεις που ενδέχεται να διενεργηθούν το 2019. Το ημερολογιακό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο προς λήψη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.
Στο ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος λαμβάνεται υπόψη το ημερολογιακό πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου το 2019, καθώς και το ημερολογιακό πρόγραμμα των τακτικών δημοπρασιών.
Ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών το 2019:

ΠΤ Σχετική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Έναρξη περιόδου τήρησης Λήξη περιόδου τήρησης Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση Διάρκεια περιόδου τήρησης (ημέρες)
1 24 Ιανουαρίου 2019 30 Ιανουαρίου 2019 12 Μαρτίου 2019 Νοέμβριος 2018 Σεπτέμβριος 2018 42
2 7 Μαρτίου 2019 13 Μαρτίου 2019 16 Απριλίου 2019 Ιανουάριος 2019 Δεκέμβριος 2018 35
3 10 Απριλίου 2019 17 Απριλίου 2019 11 Ιουνίου 2019 Φεβρουάριος 2019 Δεκέμβριος 2018 56
4 6 Ιουνίου 2019 12 Ιουνίου 2019 30 Ιουλίου 2019 Απρίλιος 2019 Μάρτιος 2019 49
5 25 Ιουλίου 2019 31 Ιουλίου 2019 17 Σεπτεμβρίου 2019 Μάιος 2019 Μάρτιος 2019 49
6 12 Σεπτεμβρίου 2019 18 Σεπτεμβρίου 2019 29 Οκτωβρίου 2019 Ιούλιος 2019 Ιούνιος 2019 42
7 24 Οκτωβρίου 2019 30 Οκτωβρίου 2019 17 Δεκεμβρίου 2019 Αύγουστος 2019 Ιούνιος 2019 49
8 12 Δεκεμβρίου 2019 18 Δεκεμβρίου 2019 28 Ιανουαρίου 2020 Οκτώβριος 2019 Σεπτέμβριος 2019 42

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail