Ηλεκτρονική τιμολόγηση

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Η υποχρεωτική εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2020 της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων προγραμματίζεται από το υπουργείο Οικονομικών και της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.
Ακόμη επισημαίνεται «Προς το σκοπό αυτό, θα συσταθεί Ομάδα Εργασίας, με συμμετοχή και εκπροσώπων των οικονομικών και κλαδικών φορέων, η οποία θα προσδιορίσει τις απαιτούμενες δράσεις και ενέργειες και τις αναγκαίες υποδομές για την εφαρμογή των ανωτέρω σε ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων από 1 Ιανουαρίου 2019.»