Ηλεκτρονική παραχώρηση χρήσης αιγιαλού

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ηλεκτρονικά θα διεξάγεται η πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, ύστερα από τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή την Τρίτη 11 Απριλίου 2017, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με «τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Όπως σημειώνεται στην τροπολογία, η παραχώρηση δια της δημοπράτησης μειώνεται από τα πέντε στα τρία έτη.
Επίσης, καθίσταται πλέον δυνατή η παραχώρηση, με κοινή υπουργική απόφαση, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, απευθείας, με ή χωρίς αντάλλαγμα, εκτός από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, και σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την έρευνα και μελέτη του οικοσυστήματος, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
Επιπλέον, επιτρέπεται η περαιτέρω εκμίσθωση σε τρίτους των χώρων (αιγιαλού και παραλίας κλπ.), που παραχωρούνται στους δήμους για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

Τροπολογία χρήσης αιγιαλού