Ηλεκτρονική ενεργοποίηση δημοσίευσης αποφάσεων δικαστηρίων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Αναπτύχθηκαν οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, ώστε ο Δικηγόρος να έχει την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεών του, σε όλα τα ανωτέρω δικαστήρια, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Συγκεκριμένα:
Στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» εισάγονται τα δεδομένα που καθημερινά αποστέλλονται από το ΟΣΔΔΥ ΠΔ, για ενημέρωση των Δικηγόρων, οι οποίοι έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες:
Επιλέγοντας «Δημοσίευση Αποφάσεων Δικαστηρίων»:
• Εμφανίζεται αυτόματα  η καρτέλα των υποθέσεών του που έχει χειριστεί ως καταθέσας ή ως παραστάς Δικηγόρος, ταξινομημένες από τις τελευταίες προς τις προγενέστερες.
• Παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένης αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια (Δικαστήριο, Έδρα, Διαδικασία, Ονοματεπώνυμο οποιουδήποτε από τους διαδίκους, Γενικό Αριθμό (ΓΑΚ) κατάθεσης κ.λπ.)
• Παρέχεται η δυνατότητα στο Δικηγόρο να υποβάλει αίτημα ενημέρωσής του για την δημοσίευση μιας απόφασης, καταχωρώντας τον ΓΑΚ που τον ενδιαφέρει.
• Αποστέλλεται SMS στον δικηγόρο για την δημοσίευση της απόφασης.
• Δυνατότητα αποστολής Email στον δικηγόρο για την δημοσίευση της απόφασης.
Επιλέγοντας «Πινάκια Αναλυτικά Δικαστηρίων»:
• Εμφανίζεται αυτόματα  η καρτέλα των πινακίων υποθέσεων που έχει χειριστεί ως καταθέσας ή ως παραστάς Δικηγόρος, ταξινομημένες από τις τελευταίες προς τις προγενέστερες.
• Παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένης αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια (Δικαστήριο, Έδρα, Διαδικασία, Ονοματεπώνυμο οποιουδήποτε από τους διαδίκους, ΓΑΚ, Πινάκιο  κ.λπ.).
• Εμφανίζεται αναλυτικά η λίστα των εγγραφών των υποθέσεων στα πινάκια, με βάση τα κριτήρια αναζήτησης και ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα προβολής όλου του πινακίου.
Επιλέγοντας «Εκθέματα – Πινάκια Δικαστηρίων»:
• Παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένης αναζήτησης με κριτήρια (Δικαστήριο, Διαδικασία, Ενεργές Ημερομηνίες, Ονοματεπώνυμο οποιουδήποτε από τους διαδίκους, Γενικό Αριθμό κατάθεσης, κ.λπ.)
Το Έκθεμα της συγκεκριμένης Δικασίμου συντάσσεται από το Σύστημα με βάση τα στοιχεία που παραλαμβάνουμε από τα Δικαστήρια.
Επίσης ο Δικηγόρος θα πρέπει να ζητεί την καταχώριση του μητρώου του από τις υπηρεσίες των Δικαστηρίων ώστε να έχει προσωποποιημένη ενημέρωση τόσο για την παρακολούθηση της ροής του Δικογράφου όσο και για τα πρακτικά της Δίκης.
Επίσης, για την αποστολή SMS, o Δικηγόρος θα πρέπει να έχει δηλώσει το κινητό του τηλέφωνο στο Μητρώο του ΔΣΑ.
Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής είναι πιθανόν να παρουσιαστούν περιορισμένης έκτασης τεχνικά προβλήματα, τα οποία θα αντιμετωπιστούν άμεσα από την Υπηρεσία Πληροφορικής του ΔΣΑ.