Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις τραπεζικών διαδρομών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις τραπεζικών κινήσεων και φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες  άρχισαν από τον Ιανουάριο του 2015.
Παράλληλα για τις υποθέσεις της Ειδικής Γραμματείας του ΣΔΟΕ, που περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο στην αρμοδιότητα της ΑΑΔΕ, θεσπίστηκε μια τριετής παράταση παραγραφής. Επίσης παρατάθηκε κατά ένα έτος η προθεσμία παραγραφής για υποθέσεις που έληγαν την 31/12/2016 και οι οποίες βρίσκονταν σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου από οποιαδήποτε Αρχή, εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας, αιτήματα διερεύνησης κτλ.
Ακόμη υπάρχουν πλέον συμφωνίες ανταλλαγής φορολογικών στοιχείων με σχεδόν όλες τις χώρες που μας ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ.
Ειδικότερα το λογισμικό το οποίο ανέπτυξε η Ομάδα Εργασίας επεξεργάζεται, πρώτον, τα πρωτογενή δεδομένα για τα ΑΦΜ που περιέχονται σε διάφορες λίστες και τα οποία μας εστάλησαν από τα πιστωτικά Ιδρύματα με ενιαίο κωδικολόγιο το οποίο φτιάχτηκε από στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε συνεργασία με τα στελέχη των Τραπεζών.
Ακόμη, επεξεργάζεται τα δηλωθέντα εισοδήματα και έσοδα του εκάστοτε ελεγχόμενου για την περίοδο που ελέγχεται. Όλα αυτά τα δεδομένα, τραπεζικά και φορολογικά, μπαίνουν σε μια αυτοματοποιημένη επεξεργασία για τον προσδιορισμό των λεγόμενων πρωτογενών καταθέσεων του νέου χρήματος δηλαδή για κάθε ελεγχόμενο, μέσω αυτοματοποιημένων ελεγκτικών αλγορίθμων, ώστε να φτάνουμε στις κινήσεις εκείνες που έχουν κατ’ αρχήν φορολογικό ενδιαφέρον.
Μέσω της εφαρμογής λοιπόν λαμβάνονται υπ’ όψιν και άρα εξαιρούνται από τον έλεγχο, οι κινήσεις που δικαιολογούνται αντικειμενικά.
Ως προς τους ελέγχους ο στόχος των ελέγχων της ανεξάρτητης Αρχής για το 2017 είναι να πραγματοποιηθούν 23.300 έλεγχοι.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail