Ηλεκτρονικές αιτήσεις για Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πλατανιά

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Μέχρι και την Παρασκευή 3 Μαρτίου θα είναι ανοιχτή η διαδικτυακή πλατφόρμα platanias.aitiseispoliton.gr μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για ένταξη στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής ειδών πρώτης ανάγκης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά.
Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 120 ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω της δικτυακής πύλης platanias.aitiseispoliton.gr, ενώ επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις όπου πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε Η/Υ, ο Δήμος Πλατανιά λειτουργεί ειδικό γραφείο διοικητικής υποστήριξης – Helpdesk στο Δημαρχείο Πλατανιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πολίτες θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο Πλατανιά – κρατώντας μαζί τους τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά όπως αυτά απαιτούνται με βάση την υπ. αρ. 325/2016 Απόφαση ΔΣ Πλατανιά (διαθέσιμα στην ιστοσελίδα platanias.aitiseispoliton.gr) και να απευθύνονται στο αρμόδιο Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής (Πληροφορίες: Τηλ.: 2821340009 & E-mail: pantopoleio@platanias.gr), προκειμένου ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος να πραγματοποιήσει την εγγραφή και να υποβάλλει την αίτηση – για λογαριασμό του πολίτη – στο ηλεκτρονικό σύστημα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας και η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης είναι απλή και σύντομη και περιλαμβάνει δύο βασικά (2) βήματα:
ΒΗΜΑ 1: Εγγραφή
• Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αρχικά να εγγραφούν στη δικτυακή πύλη http://platanias.aitiseispoliton.gr.
• Στην επιλογή «Εγγραφή» θα συμπληρώσουν τους (όνομα, επίθετο, ΑΦΜ, email κ.λπ) και αμέσως μετά θα επιλέξουν το όνομα χρήστη (username) που επιθυμούν και θα εισάγουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.
• Μετά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής, το όνομα χρήστη που έχουν ήδη επιλέξει ο ενδιαφερόμενος και ο κωδικός πρόσβασης (password), ο οποίος δημιουργείται αυτόματα, αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί.
ΒΗΜΑ 2: Συμπλήρωση της Αίτησης
• Στη συνέχεια με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, οι ενδιαφερόμενοι θα πραγματοποιήσουν την εισαγωγή τους στην πλατφόρμα.
• Μετά την εισαγωγή τους, θα επιλέξουν από το αριστερό μενού το κουμπί «Αίτηση» και μπορούν να ξεκινήσουν την συμπλήρωση της αίτησης.
• Τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν πρέπει να είναι αληθινά.
• Μετά την συμπλήρωση της αίτησης και την υποβολή της, μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτύπωση της αίτησης ή / και περαιτέρω επεξεργασία (αν χρειαστεί).