Εφάπαξ ιερέων

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συνταγματική και νόμιμη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) η υπουργική απόφαση που προβλέπει ότι το 50% των ακαθάριστων εσόδων των παρεκκλησίων και των εξωκκλησίων περιέρχονται στον Τομέα Πρόνοιας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).
Το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, (πρόεδρος ο Νικόλαος Σακελλαρίου και εισηγητής η πάρεδρος Θεοδώρα Ζιάμου), με την υπ’ αριθμ. 781/2017 απόφασή του απέρριψαν την αίτηση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων Ηλείας, Χαλκίδας και Γλυφάδας, με την οποία ζητούσαν να ακυρωθεί η από 9.7.2009 απόφαση του υπουργού Απασχόλησης, με την οποία καθορίστηκε το ποσοστό επί των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων των ιερών παρεκκλησίων και των εξωκκλησίων, που περιέρχεται στον ΤΠΟΕΚΕ του ΤΠΔΥ για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους του, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας.
Το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμους όλους του ισχυρισμούς των προσφευγόντων και έκρινε ότι με την επίμαχη υπουργική απόφαση δεν παραβιάζεται καμία συνταγματική διάταξη και δεν προσκρούει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και οι λοιποί προσφεύγοντες, υποστήριζαν ότι παραβιάστηκε η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, όπως επίσης παραβιάστηκαν και τα άρθρα 43 (έκδοση ΠΔ και όχι υπουργική απόφαση), 17 (προστασία της περιουσίας), 13 (ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης) και 4 (ισότητα συνεισφοράς στα δημόσια βάρη, κλπ), όπως και η ΕΣΔΑ που προστατεύει την περιουσία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail