Ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας, σχεδιάζει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, καθώς και  η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Το 80% της καινοτομίας και των εξαγωγών εξαρτάται από τη βιομηχανία, όπως και ένα μεγάλο μέρος της απασχόλησης, διευκρίνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Antonio Tajani, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας  Ιουνίου 2017.
Ακόμη τόνισε «Το ταμείο θα αποτελέσει τη βάση για ένα μεγάλο κονδύλι στον μελλοντικό προϋπολογισμό της Ένωσης, που θα επιτρέπει την ανάπτυξη ευρωπαϊκής έρευνας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την προώθηση μιας βιομηχανίας και μιας αγοράς άμυνας, με ανοιχτές διαδικασίες προμηθειών και οικονομίες κλίμακας.
Τα στρατιωτικά μέσα που διαθέτουμε πρέπει να μπορούν να λειτουργούν διαδραστικά, χρειαζόμαστε λοιπόν διαλειτουργικότητα και κοινές προδιαγραφές. Χάρη στη βελτίωση που θα προέκυπτε σε επίπεδο αποτελεσματικότητας θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν έως και 36 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για τα κράτη μέλη».
Ακόμη το δικαίωμα του ασύλου, όπως και η αλληλεγγύη, αποτελούν θεμελιώδεις αξίες μας. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα τη λαθρομετανάστευση.
Το σημερινό σύστημα κατανομής των βαρών έχει αποτύχει. Όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καλούνται να αποφασίσουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του δικαιώματος ασύλου.
Από το 2012, η ΕΕ έχει λάβει περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια αιτήσεις ασύλου· 2,5 εκατομμύρια μόνο τα δύο τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι ολιγάριθμες χώρες πρώτης άφιξης καλούνται να διαχειριστούν την πλειονότητα των αιτήσεων. Είναι άδικο να αφεθεί μόνο σε αυτές η ευθύνη, μαζί με τον έλεγχο της Μεσογείου και τις επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα.
Το Κοινοβούλιο εργάζεται για να ενισχύσει την πρόταση της Επιτροπής για την καθιέρωση ενός πιο δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος ασύλου. Η ψηφοφορία στην ολομέλεια έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί έως το τέλος του καλοκαιριού. Σήμερα το Συμβούλιο καλείται να παίξει τον δικό του ρόλο.
Η μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη όχι μόνο για να αναδιανεμηθούν με αυτόματο και αλληλέγγυο τρόπο οι αιτούντες άσυλο από τις χώρες που λαμβάνουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό αιτήσεων, αλλά και για να καταστούν ομοιόμορφα τα κριτήρια χορήγησης ασύλου σε όλη την ΕΕ.
Χρειάζονται εναρμονισμένοι κανόνες – με τη μετάβαση από οδηγίες σε κανονισμούς – για να αποφευχθεί η σημερινή οδύσσεια σε αναζήτηση των χωρών με τους πλέον ευνοϊκούς όρους υποδοχής.
Δεν φτάνει όμως αυτό. Με βάση συντηρητικές εκτιμήσεις του ΟΗΕ, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε, κατά μέσο όρο, πάνω από 500.000 νέες αφίξεις μεταναστών ετησίως, κυρίως από την υποσαχάρια Αφρική.
Για πολλούς λόγους: απερήμωση που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, πείνα, δημογραφική ανάπτυξη, φτώχεια, τρομοκρατία, αστάθεια.
Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή στρατηγική που θα στοχεύει στη ρίζα των προβλημάτων.
Πρέπει να δράσουμε σε πολλά μέτωπα. Πρέπει, αφενός, να ενδυναμωθεί ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων, με τη διάθεση επαρκών μέσων και πόρων στο νέο σώμα Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής της Ένωσης. Αφετέρου, να προωθηθεί μια νέα εταιρική σχέση με την Αφρική, η οποία θα αντιμετωπίζει όχι μόνο τις προκλήσεις αλλά και τις μεγάλες ευκαιρίες της ηπείρου αυτής.
Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Οικονομική Διπλωματία, με ένα ποιοτικό άλμα όσον αφορά τη χρήση των πόρων. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο και καλύτερα για την προώθηση των υποδομών, της μεταφοράς τεχνολογίας, της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, της βιομηχανικής τεχνογνωσίας. Πρέπει να εργαστούμε από κοινού σε θέματα εκπαίδευσης, νόμιμης κινητικότητας, για το Erasmus+, τις ανταλλαγές Αφρικανών φοιτητών, ερευνητών και εργαζομένων.
Σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να καθοριστούν αποτελεσματικότερες συμφωνίες επαναπατρισμού· πρέπει, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τους οργανισμούς του ΟΗΕ, να δημιουργήσουμε κέντρα υποδοχής νοτίως της ερήμου, ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή ασφάλειας, ιατρικής περίθαλψης, νερού, τροφής, και η εφαρμογή των κανόνων για το άσυλο ή τον επαναπατρισμό· πρέπει να ενημερώσουμε για τους κινδύνους του ταξιδιού προς την Ευρώπη.
Για να είμαστε αξιόπιστοι πρέπει να έχουμε τον κατάλληλο προϋπολογισμό. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα συμφωνήσουν σύντομα για το ταμείο ανάπτυξης για την Αφρική που προτείνει η Επιτροπή. Ως γνωστόν, στο πλαίσιο του ταμείου προβλέπονται 4 δισεκατομμύρια ευρώ που μπορούν να κινητοποιήσουν 44 δισεκατομμύρια επενδύσεων. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Η άποψη μου είναι ότι στον επόμενο προϋπολογισμό της Ένωσης οι πιστώσεις θα πρέπει τουλάχιστον να τετραπλασιαστούν. Ελπίζω ότι θα υπάρξει ισχυρή συναίνεση ως προς τις προτάσεις αυτές ενόψει της προσεχούς διάσκεψης κορυφής ΕΕ- Αφρικανικής Ένωσης, στο Αμπιτζάν.
Στις 25 Μαρτίου, υπογράψαμε στη Ρώμη Πανηγυρική Διακήρυξη για την επανεκκίνηση της ΕΕ. Μεταξύ των προτεραιοτήτων που πρέπει ανυπερθέτως να αντιμετωπιστούν είναι και η μετανάστευση.
Χθες, διοργανώσαμε μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν πολλοί από τους πρωταγωνιστές της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης. Όχι μόνον οι εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων, κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, αλλά και άλλοι φορείς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή: δήμαρχοι, στελέχη της ακτοφυλακής, των λιμεναρχείων, ΜΚΟ, αρχές αρμόδιες για τις διαδικασίες ταυτοποίησης και τον επαναπατρισμό.
Παράλληλα απέναντι στις σχεδόν καθημερινές, πλέον, επιθέσεις, η τρομοκρατία αποτελεί διαρκώς εντεινόμενη έγνοια για τους Ευρωπαίους.
Για να υπερασπιστούμε τον μεγάλο χώρο ελευθερίας μας πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλεια μέσα και έξω από αυτόν.
Η συνταγή των λεγόμενων «υπέρμαχων της εθνικής κυριαρχίας» να κλειστούμε στα εθνικά μας σύνορα είναι επιζήμια και αντιπαραγωγική. Η πραγματική ασφάλεια εξαρτάται από την ικανότητα να συνεργαστούμε, να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλο, να μοιραστούμε βάσεις δεδομένων και πληροφορίες, τεχνολογίες και ορθές πρακτικές, σε ένα πλαίσιο συντονισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών και των αντίστοιχων υπηρεσιών των τρίτων χωρών.
Το Κοινοβούλιο ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αστυνομικών αρχών και συμμετέχει στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για την τυποποίηση μιας ενιαίας βάσης δεδομένων για τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ένωσης.
Η ενίσχυση της Ευρωπόλ είναι θέμα προτεραιότητας. Μόνο το τελευταίο έτος, χάρη στο σύστημα πληροφοριών της, υποστηρίχθηκαν 127 αντιτρομοκρατικές δράσεις.
Το Κοινοβούλιο εργάζεται για τη διαπραγματευτική εντολή σχετικά με τη θέσπιση του ETIAS (ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδιού), στόχος του οποίου είναι η βελτίωση των συνοριακών ελέγχων.»