Ευρωπαϊκό σεμινάριο διαχείρισης απορριμμάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2017, συμμετέχουν Ελληνικοί Δήμοι σε Ευρωπαϊκό σεμινάριο διαχείρισης απορριμμάτων στις Βρυξέλλες.
Αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν η διαχείριση των αστικών αποβλήτων μέσα από την εφαρμογή των τοπικών σχεδίων διαχείρισης με σύγχρονο και ορθολογικό τρόπο, σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο και τις αρχές μιας κυκλικής οικονομίας στην προοπτική μιας κοινωνίας μηδενικών αποβλήτων. Συμμετείχαν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και ανώτατα στελέχη με ανάλογη αρμοδιότητα, των δήμων της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Πειραιά, Λάρισας, Ιωαννίνων, Χαλκίδας, Κοζάνης, Κομοτηνής, Σπάρτης, Ελευσίνας, Βριλησσίων, Λέσβου, Θήρας και Κέρκυρας.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν οι μεγαλύτεροι Δήμοι της Ελλάδας, αλλά και Δήμοι από όλες τις Περιφέρειες που είτε έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (τουριστικά φορτία, προσφυγικό ρεύμα, κλπ) είτε έχουν αναλάβει θετικές πρωτοβουλίες στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Στην επιστολή του προς τους δημάρχους των ανωτέρω ΟΤΑ ο αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στην υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων, και στην μεγάλη αλλαγή που σχεδιάζεται και υλοποιείται στη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλη την Ελλάδα και στην ενίσχυση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης. Απαραίτητη συνέχεια του σεμιναρίου οφείλει να είναι η επικαιροποίηση των Τοπικών Σχεδίων, η επιμόρφωση και κατάρτιση εργαζομένων, υπηρεσιών και κοινού, η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και διαδικασιών στην ανακύκλωση, η ανάδειξη καλών πρακτικών και η διάδοσή τους σε όλους τους ΟΤΑ της χώρας, κλπ.
Στην ιδιαίτερα χρήσιμη εκδήλωση δόθηκε έμφαση στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση ως βασικών κανόνων της κυκλικής οικονομίας και παρουσιάστηκαν από Ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις, θετικές πρακτικές διαλογής στην πηγή και κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, καθώς και χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων συσκευασιών. Δόθηκαν πολύτιμες πληροφορίες για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, εκδόσεις εγχειριδίων και οδηγών και για οικονομικά εργαλεία υποστήριξης της ιεράρχησης των μεθόδων διαχείρισης. Αναγνωρίσθηκε από την Επιτροπή η μεγάλη σημασία διάχυσης και της γνώσης και εμπειρίας που υπάρχει, ενώ δόθηκε η δέσμευση για παρόμοιες πιο αποκεντρωμένες ανάλογες εκδηλώσεις τεχνικής βοήθειας σε κράτη-μέλη και στην Ελλάδα.