Ευρωπαϊκό βραβείο Κεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Περιφέρειες

Ευρωπαϊκό βραβείο για τη συμβολή του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας στην προστασία του περιβάλλοντος, απονεμήθηκε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας του Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ΦΟΔΣΑ, σε ειδική τελετή στο Πολεμικό Μουσείο, στην Αθήνα.
Το βραβείο, το οποίο παρέλαβε ο Γενικός Γραμματέας του φορέα, Σ. Λαφαζανίδης, απονέμεται σε εταιρείες και φορείς του Δημοσίου που προάγουν την καινοτομία, την αειφόρο ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος.
Το βραβείο, που είναι το έβδομο στη σειρά που απονέμει ο ΠΑΣΕΠΠΕ, χορηγείται σε συνεργασία με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Κομισιόν που έχει θέσει και τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετεχόντων.
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Γεράνης, υπογράμμισε τη σημασία που έχει η προστασία του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση του έργου της διαχείρισης των απορριμμάτων, τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία, η οποία, όπως ανέφερε, ωφελείται από την ενίσχυση του κύκλου εργασιών και τις νέες θέσεις εργασίας.