Ευρωπαϊκός διορισμός δικαστή

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 25 Ιουλίου 2018, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν τον κ. Nuno José Cardoso da Silva Piçarra (Πορτογαλία) ως δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θητεία του θα είναι εξαετής, αρχής γενομένης από τις 7 Οκτωβρίου 2018.
Ο διορισμός έγινε στο πλαίσιο της μερικής ανανέωσης της σύνθεσης του Δικαστηρίου, η οποία πραγματοποιείται κάθε τρία έτη.
Η θητεία δεκατεσσάρων δικαστών και πέντε γενικών εισαγγελέων λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2018. Έχουν ήδη διοριστεί στο Δικαστήριο έντεκα δικαστές και τρεις γενικοί εισαγγελείς. Πρέπει να διοριστούν ακόμη δύο δικαστές και δύο γενικοί εισαγγελείς.