Ευρωπαϊκή οικονομική ενίσχυση Ελλάδας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ταχεία κινητοποίηση των 104,2 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της στήριξης της ΕΕ προς τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές το 2017. Η βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, υλοποιεί την υπόσχεση της Επιτροπής Γιούνκερ να προσφέρει βοήθεια στα κράτη μέλη της ΕΕ που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.
Το Ταμείο χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των προσπαθειών ανασυγκρότησης και καλύπτει ορισμένα από τα έξοδα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, προσωρινής στέγασης, καθαρισμού και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να ανακουφίσει την οικονομική επιβάρυνση που βαρύνει τις εθνικές αρχές. Μόλις εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο, το Ταμείο Αλληλεγγύης θα κινητοποιήσει 50,6 εκατ. ευρώ για ανακατασκευές στην περιφέρεια Centro στην Πορτογαλία μετά τις βίαιες δασικές πυρκαγιές του Ιουνίου και του Οκτωβρίου 2017, ενώ η Ισπανία θα ενισχυθεί με 3,2 εκατ. ευρώ για να αντιμετωπίσει τη ζημία στη γειτονική περιοχή της Γαλικίας. Η Γαλλία θα λάβει στήριξη ύψους 49 εκατ. ευρώ για την επισκευή των ζημιών που προκλήθηκαν από τους τυφώνες Ίρμα και Μαρία στις γαλλικές περιοχές της Γουαδελούπης και του Αγίου Μαρτίνου τον Σεπτέμβριο 2017. Τέλος, η Ελλάδα θα υποστηριχθεί με 1,3 εκατ. ευρώ για την επισκευή σπιτιών, επιχειρήσεων και υποδομών μετά τους σεισμούς στη Λέσβο τον Ιούνιο 2017.