Ευρωπαϊκή θέσπιση κανόνων διαφάνειας φορολογικών διαμεσολαβητών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 25 Μαΐου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε κανόνες με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, για να αντιμετωπιστεί ο επιθετικός διασυνοριακός φορολογικός σχεδιασμός.
Η οδηγία στοχεύει σε διαμεσολαβητές όπως φορολογικούς συμβούλους, λογιστές και δικηγόρους που σχεδιάζουν και/ή προωθούν καθεστώτα φορολογικού σχεδιασμού. Θα υποχρεώνονται να αναφέρουν τα ενδεχομένως επιθετικά καθεστώτα.
Οι λαμβανόμενες πληροφορίες θα ανταλλάσσονται αυτόματα μέσω κεντρικής βάσης δεδομένων. Θα επιβάλλονται κυρώσεις στους μεσολαβητές που δεν συμμορφώνονται.
Η οδηγία εγκρίθηκε σε σύνοδο του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, χωρίς συζήτηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να την μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail