Ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας δεδομένων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στις 28 Ιανουαρίου 2018 εορτάσθηκε η Ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας δεδομένων. Σύμφωνα με τους αρμόδιους τον Μάιο του 2018 θα γίνουν πραγματικότητα εκσυγχρονισμένοι ενωσιακοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων.
Σε ανακοίνωση της ΕΕ τονίζεται «Με μόλις λίγες περισσότερες από 100 ημέρες να απομένουν μέχρι την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τις εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων, τις εθνικές διοικήσεις και τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για τη μεγάλη ημέρα. Επιπλέον, η Επιτροπή θα διεξαγάγει εκστρατεία ενημέρωσης για να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι έχουν πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων τους.
Οι Ευρωπαίοι θα απολαμβάνουν πλέον νέα δικαιώματα. Το δικαίωμα σε σαφή και κατανοητή πληροφόρηση θα εμποδίζει τις εταιρείες να κρύβονται πίσω από δυσνόητα νομικά κείμενα προκειμένου να αποσπάσουν τη συγκατάθεσή μας. Η φορητότητα, το δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σας από έναν πάροχο υπηρεσιών σε άλλον, αποτελεί ένα ακόμη νέο δικαίωμα, το οποίο θα σας παρέχει τη δυνατότητα εύκολης αλλαγής παρόχου υπηρεσιών. Υφιστάμενα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη λήθη, γίνονται σαφέστερα.
Επιπλέον, η βελτίωση των κανόνων για την προστασία των δεδομένων συνεπάγεται, επίσης, περισσότερη ασφάλεια στο διαδίκτυο. Οι μισοί Ευρωπαίοι χρήστες του διαδικτύου ανησυχούν για τον κίνδυνο κατάχρησης των προσωπικών τους πληροφοριών. Πλέον, αν προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή εταιρείας εκτεθούν λόγω κυβερνοεπίθεσης, η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τις αρχές και τους χρήστες της εντός 72 ωρών.
Περαιτέρω, μία ακόμη σημαντική καινοτομία των νέων κανόνων είναι ότι εξασφαλίζουν πως όποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβαίνουν σύνορα, η προστασία τους τα συνοδεύει. Αν μια εταιρεία συλλέγει δεδομένα στην Ευρώπη, θα υποχρεούται να τηρεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ακόμη και αν αναλύει τα δεδομένα εκτός Ευρώπης».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail