Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ελληνικές ποινικές υποθέσεις

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Τέθηκε από τις 5 Μαΐου 2017 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο «Για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις».
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 10 Μαΐου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ