Ευρωπαϊκή ενίσχυση έργων καινοτομίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

«Με την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ στο πλαίσιο του Σχεδίου Γιούνκερ, ο όμιλος της ΕΤΕπ ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 55 δισ. ευρώ για έργα και ΜΜΕ στα 28 κράτη μέλη, που θα δημιουργήσει επενδύσεις ύψους 274 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, 374 έργα υποδομών και καινοτομίας – που αντιπροσωπεύουν χρηματοδότηση 41,3 δισ. ευρώ – εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Επιπλέον, 389 συμφωνίες χρηματοδότησης – ύψους 13,7 δισ. ευρώ – έχουν εγκριθεί για τις μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Αυτή τη στιγμή, οι πρώτες πέντε χώρες σύμφωνα με την ενεργοποίηση των επενδύσεων του ΕΤΣΕ, σε σχέση με το ΑΕΠ, είναι η Ελλάδα, η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία και η Ισπανία» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.