Ευρωπαϊκές κυρώσεις στην Λευκορωσία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 22 Φεβρουαρίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας για ένα έτος έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν εμπάργκο όπλων, απαγόρευση εξαγωγής αγαθών για εσωτερική καταστολή και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση ταξιδίων κατά τεσσάρων ατόμων που απαριθμούνται σε σχέση με τις ανεπίλυτες εξαφανίσεις δύο πολιτικών της αντιπολίτευσης, ενός επιχειρηματία και ενός δημοσιογράφου το 1999 και το 2000.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρέτεινε επίσης την παρέκκλιση από τα περιοριστικά μέτρα που επιτρέπουν την εξαγωγή εξοπλισμού διαδρόμου στη Λευκορωσία, η οποία εξακολουθεί να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες εθνικές αρχές κατά περίπτωση. Η παρέκκλιση αυτή επεκτάθηκε σε περιορισμένο αριθμό αθλητικών τυφεκίων και αθλητικών πιστόλια ειδικής χρήσης, με την επιφύλαξη διαδικασιών έγκρισης.
Τα περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας θεσπίστηκαν για πρώτη φορά το 2004 ως απάντηση στην εξαφάνιση των τεσσάρων ατόμων που αναφέρονται ανωτέρω. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε αργότερα περαιτέρω περιοριστικά μέτρα εις βάρος των εμπλεκομένων στην παραβίαση των διεθνών εκλογικών προτύπων και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στην καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Το εμπάργκο όπλων εισήχθη το 2011. Στις 15 Φεβρουαρίου 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να άρει τα περιοριστικά μέτρα κατά 170 άτομα και τέσσερις εταιρείες, διατηρώντας ταυτόχρονα το εμπάργκο όπλων και τις κυρώσεις κατά των τεσσάρων ατόμων.
Οι νομικές πράξεις εγκρίθηκαν με γραπτή διαδικασία. Δημοσιεύθηκαν  στην Επίσημη Εφημερίδα της 23ης Φεβρουαρίου 2018.