Ετήσια Σύνοδος Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Η Ελλάδα συμμετείχε στη Ετήσια Σύνοδο της Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων και Υποδομών (AIIB), ως πλήρες μέλος που έλαβε χώρα στη Νότια Κορέα το διάστημα 16-18 Ιουνίου 2017. Τη χώρα εκπροσώπησε αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη.
Σημειώνεται ότι η επικύρωση, από τη Βουλή των Ελλήνων, της Συμφωνίας συμμετοχής της Ελλάδας στην Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2017, όταν και θα ενεργοποιηθεί πλήρως η συμμετοχή της Ελλάδας στον εν λόγω διεθνή Οργανισμό Οικονομικής Ανάπτυξης.